Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor:

12/12/2016 18:00

posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, odbędzie się w poniedziałek (12.12.2016 r.) o godz. 1800 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie projektu budżetu na 2017 r. - wnioski.
  3. Zapytanie i wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.