Koncepcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej wybrana!

Autor: Administrator

15/02/2018

W związku z zaproponowanymi koncepcjami budowy nowego zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej, w dniu dzisiejszym, w Szkole Podstawowej nr 8 odbyło się spotkanie Rady Rodziców, na które zaproszeni zostali dyrektor szkoły pani Agnieszka Korniluk, Wiceprezydent Agnieszka Wilczek wraz z osobami reprezentującymi wydział inwestycji, zajmującymi się realizacją zadania oraz przedstawiciele firmy przygotowującej dokumentację projektową. Do spotkania dołączyli, w ramach Komisji Oświaty i Wychowania, przedstawiciele Rady Miasta. 

Podczas spotkania firma projektowa przedstawiła i omówiła trzy koncepcje zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z propozycją etapowego prowadzenia inwestycji, co z punktu widzenia przyszłego harmonogramu realizacji budowy oraz ewentualnego pozyskiwania środków zewnętrznych, może mieć ogromne znacznie. Wszystkie koncepcje zostały przygotowane na podstawie ustaleń z dyrekcją szkoły oraz rodzicami w sprawie wymaganych funkcjonalności nowego zespołu szkół. Jedna z nich, co sugerowano podczas wcześniejszych spotkań z projektantami, przedstawia wariant zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z pełnowymiarową halą sportową. Zgodnie z propozycją wykonawcy projektów oraz Prezydenta Miasta Otwocka, rada rodziców i dyrekcja szkoły podstawowej nr 8 rekomendowała wybór jednej z propozycji. W najbliższym czasie architekci przygotowywać będą pełną dokumentację techniczną oraz kosztorysową (oddzielną dla każdego z etapów) wybranego wariantu, uwzględniając uwagi, które zostały im przekazane. Przygotowane dokumenty, poprzedzone decyzją Rady Miasta co do zabezpieczenia odpowiednich środków budżetowych, pozwolą na rozpisanie przetargu dotyczącego realizacji budowy.

Poniżej prezentujemy wybrany wariant.

ikona strzałka Pozostała dokumentacja