Konsultacje dot. projektu budowy ul. Piwnej

Autor: Administrator serwisu

18/09/2018

Prezydent Miasta Otwocka zaprasza zainteresowanych mieszkańcow do zapoznania się z dokumentacją projektową budowy ul. Piwnej na odcinku od ul. Różanej do ul. Majowej w Otwocku. 

 

Projekt jest do wglądu w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 bud. B pok. 34, w dniach 17-24 września br. w godzinach 09.00 - 15.00.

Sprawę prowadzi Pani Beata Wądołkowska tel. 22 779 20 01 w. 239.

 

Konsultacje ul. Piwna