Miasto Otwock po raz kolejny sięga po środki unijne!

Autor: Administrator serwisu

02/10/2018

Złożony wiosną 2018 roku projekt pt. „Rozwój e-usług w Otwocku” przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej oraz merytorycznej i został skierowany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu to 1 423 777 zł, z czego aż 931 120 zł zostanie pokryte ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu „Rozwój e-usług w Otwocku” jest podniesienie jakości świadczonych przez miasto usług poprzez zwiększenie liczby oraz jakości usług udostępnianych w formie elektronicznej. Dzięki wdrożeniu systemów informatycznych zarówno dla mieszkańców, jak i administracji niesie on ze sobą wiele wymiernych korzyści:

  • Wdrożenie e-usług dla mieszkańców:

- wdrożenie e-usług pozwalających na składanie elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych; opłaty za reklamę

- wdrożenie e-usług pozwalających na składanie elektronicznych formularzy wniosków o zajęcie pasa drogowego;

- wdrożenie elektronicznych terminarzy zajętości obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie Otwocka;

- wdrożenie elektronicznego wyszukiwania dostępności lektur przez uczniów otwockich szkół w Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej wszystkich filiach;

  • Wdrożenie systemów usprawniających zarządzanie finansami gminy;
  • Wdrożenie systemów usprawniających zarządzanie elektronicznym obiegiem dokumentów;
  • Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, który zastąpiłby istniejący, w wielu przypadkach zasługujący już na wymianę sprzęt.

E-usługi będą dostępne poprzez różne kanały dostępu tj.: Internet, urządzenia mobilne, komputery PC, laptopy, a wszystkie e-usługi będą dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

Projekt bez wątpienia poprawi komunikację z Urzędem Miasta, ułatwi mieszkańcom załatwianie spraw, wpłynie na jakość pracy otwockich instytucji administracyjnych, oświatowych i kulturalnych.

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych kompletuje dokumentację niezbędną do podpisania umowy o dofinansowanie.