Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI Samorząd Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Budynki - ozdobnik
2024-02-12

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 15 lutego 2024 r. (czwartek) o godzinie 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.                              

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.
  5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Otwock.
  6. Przedstawienie i omówienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Otwock za 2023 rok.
  7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.