Nieruchomości na sprzedaż i lokale na wynajem

Autor: Gazeta Otwocka

13/05/2016

Miasto Otwock oferuje sprzedaż nieruchomości gruntowych i najem lokali użytkowych.

Wykaz nieruchomości  stanowiących własność Gminy Otwock przeznaczonych do sprzedaży  w  2016 r. przeznaczonych -  pod budownictwo mieszkaniowe i inne.
L.p.
Nr działki /obręb
Adres nieruchomości
Powierzchnia
Wartość /cena w zł
Uwagi

1.

11/3

1

Otwock,

ul. Mickiewicza

2.101m2

492.800,-

I Przetarg 22.07.2016

2.

15/2

153

Otwock,

ul. Tadeusza

2.669 m2

524.300,-

Przewidywany termin przetargu

WRZESIEŃ

3.

19/3

76

Otwock,

ul. Reymonta

3.410 m2

925.585,-

II Przetarg 10.06.2016

4.

49/2

80

Otwock,

ul. Ujejskiego

1.311 m2

347.598,-

(operat z 2011)

Po przeniesieniu komórek.

5.

52/1

80

Otwock,

ul. Fredry 20

2.405 m2

466.290,-

IV Przetarg 10.06.2016

6.

42/7

96

Otwock,

ul. Kościuszki

1.198 m2

330.000,-

Czekamy na decyzję PINB ws budynku.

7.

25/2

101

Otwock, ul. Jana Pawła II

1.566 m2

ok.420.000,-

Przygotowany jest wniosek do sadu o ustanowienie drogi koniecznej

8.

29/7, 30/2, 32/4, 33/2, 34/5

129

Otwock,

ul. Warsztatowa

 

8.632 m2

1.872.800,-

usługi

Przewidywany termin przetargu

SIERPIEŃ

9.

14/4

51

Otwock,

ul. Słowackiego

4.452 m2

660.100,-

netto

V Przetarg 10.06.2016

10.

19/2

31

Otwock,

ul. Ługi

1.136 m2

ok. 340.000,-

Sprzedaż po uzyskaniu warunków zabudowy

11.

8/2

95

 

Otwock,

ul. Warszawska 28 (zabudowana)

708 m2

642.000,-

 

I Przetarg 3.06.2016 r.

12.

4/1

50

ul. Poniatowskiego

1.133 m2

894.300,-

uu

I Przetarg 22.07.2016 r.

13

 

ul. Lisia 6

Lokal mieszkalny

16.88 m2

ok. 30.000,-

Przewidywany termin przetargu

SIERPIEŃ

14.

cz.dz.122/1

obr. 45

Otwock

ul. Radosna

ok 20 m2

ok. 7.200,-

Przewidywana sprzedaż

SIERPIEŃ sprzedaż w trybie bezprzetargowym                                             

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY NIEWYNAJĘTYCH
Lp.
Położenie Lokalu/garażu
Powierzchnia lokalu/garażu /m2/
 Uwagi

 

1.

 

ul. Johna Lennona 2

 

100,34

Lokal znajduje się w zespole boksów garażowych. W lokalu prowadzony był warsztat samochodowy. Lokal może pełnić funkcję lokalu użytkowego, pomieszczenia magazynowego lub pomieszczenia garażowego na kilka samochodów.

Lokal bez mediów wymaga remontu, przeprowadzone konkursy na wynajem zakończyły się wynikiem negatywnym

 

2.

 

ul. Johna Lennona 2

 

18,60

 

19.05.2016 r. – konkurs na wynajem garażu

 

3.

 

ul. Pułaskiego 3

 

16,80

 

19.05.2016 r. – konkurs na wynajem garażu