Nowe stawki za gospodarkę odpadami

Autor: Administrator serwisu

28/12/2017

Od 1 stycznia 2018 roku zmianie ulega wysokość stawek za odbiór odpadów komunalnych od Mieszkańców Otwocka.

Rada Miasta Otwocka zatwierdziła nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podwyższona zostanie zarówno opłata za odbiór odpadów segregowanych (16 zł miesięcznie), jak również za odbiór niesegregowanych (27 zł miesięcznie). 

Na cenę oferentów miały wpływ m.in.:

  1. Konieczność wprowadzenia nowych zasad segregacji odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska czyli zwiększenie ilości pojemników oraz worków na poszczególne frakcje odpadów, dostosowanie harmonogramu do odbioru poszczególnych frakcji odpadów;
  2. Podwyższenie opłat za korzystanie ze środowiska - tzw. opłaty marszałkowskiej;
  3. Okres obowiązywania umowy – 2018 rok. Rada Miasta Otwocka nie zgodziła się na zabezpieczenie środków finansowych pozwalających na ogłoszenie przetargu z 2-letnim okresem obowiązywania umowy, a dłuższy okres obowiązywania umowy niewątpliwie w sposób radykalny wpłynąłby na oferowaną cenę. 

Powyższe spowodowało konieczność zawarcia umowy na odbiór odpadów z konsorcjum firm Remondis Otwock i Tonsmeier Centrum według nowych stawek, a co za tym idzie konieczność podwyższenia opłat dla Mieszkańców. 

Podkreślić należy fakt, że Mieszkańcy Otwocka mogą bez limitów oddawać odpady segregowane (PET, papier, szkło) oraz odpady biodegradowalne zaś częstotliwość odbioru jest dostosowana do realnych potrzeb mieszkańców. Każda ilość odpadów zostanie przez firmę odbierającą odpady odebrana. Nie ma żadnych limitów w ilości odbieranych odpadów na jednego mieszkańca. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do zmniejszenia zaśmiecenia w naszych lasach. Odbiór odpadów gabarytowych oraz elektro będzie dobywał się cztery razy w roku. 

Wysokość stawek w porównaniu z innymi gminami:

* określenie „przed zmianą” oznacza wysokość stawek przed nowym przetargiem, określenie "po zmianie" oznacza wysokość stawek ustalonych w wyniku procedury przetargowej przeprowadzonej w ostatnim okresie. 

GMINA

sposób selektywny

sposób zmieszany

 

Otwock

16,00 zł

27,00 zł

po zmianie

Józefów

13,00 zł

25,00 zł

przed zmianą

Karczew

 

 

 

zabudowa wiejska

12,50 zł

25,00 zł

 po zmianie

zabudowa miejska

14,50 zł

29,00 zł

 po zmianie

osiedle Ługi

16,50 zł

33,00 zł

 po zmianie

Celestynów

11,50 zł

22,00 zł

po zmianie

Kołbiel

6,00 zł

12,00 zł

przed zmianą

Osieck

7,00 zł

16,00 zł

przed zmianą

Sobienie-Jeziory

8,00 zł

16,00 zł

przed zmianą

Wiązowna

11,00 zł

27,00 zł

przed zmianą

Góra Kalwaria

9,50 zł

19,00 zł

przed zmianą

Wołomin

7,00 zł

15,00 zł

przed zmianą

Konstancin Jeziorna

10,00 zł

15,00 zł

przed zmianą

Piaseczno

9,00 zł

18,00 zł

przed zmianą

Żyrardów

11,00 zł

21,00 zł

przed zmianą

Milanówek

12,00 zł

24,00 zł

po zmianie

Podkowa Leśna

15,00 zł

30,00 zł

po zmianie

Mińsk Mazowiecki

7,00 zł

16,00 zł

przed zmianą

Garwolin

9,00 zł

22,00 zł

przed zmianą