Nowe Zasady korzystania z obiektów sportowych

Autor: Administrator serwisu

18/05/2020

W Związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku

z wystąpieniem stanu epidemii 

https://www.gov.pl/web/sport/etap-iii-od-18-maja-rozporzadzenie-rady-ministrow

od dnia 18 maja 2020 r. obowiązują nowe zasady korzystania z obiektów sportowych:

1. na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);

2. na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie   22 osoby (+ 4 trenerów).

Uwaga! Wprowadzamy także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby               (+ 6 trenerów).

18 maja umożliwimy także organizację zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

- 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),

- 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),

- 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),

- 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Ważne! W obiektach zamkniętych nie można korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach będzie przeprowadzana dezynfekcja urządzeń.

Na pełnowymiarowych boiskach będzie mogło przebywać do 22 zawodników i 4 trenerów,   na mniejszych obiektach otwartych, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach, do 14 osób     i dwóch trenerów.

 

W razie wątpliwości zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami          i odpowiedziami, które mogą Państwo przeczytać na stronie Ministerstwa Sportu.

Link do strony Ministerstwa Sportu poniżej.

https://www.gov.pl/web/sport/iii-etap---pytania-i-odpowiedzi

 

 

Mając na uwadze Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii obiekty sportowe - tj. boisko pełnowymiarowe przy ul. Karczewskiej oraz Orliki od 4 maja są otwarte dla mieszkańców Otwocka w godz. 10-22 po uprzedniej potwierdzonej rezerwacji złożonej na adres mailowy: boisko@otwock.pl. Boiska szkolne otwarte są w godz. 8-15 - obowiązuje rezerwacja telefoniczna w szkole

Szczegółowe informacje na temat rezerwacji boisk można uzyskać w Wydziale Promocji i Spraw Społecznych: tel.: +48 22 779 20 01 w. 170.

Galeria