Nowoczesny PSZOK Miasta Otwocka już otwarty!

Autor: Administrator serwisu

09/09/2022

Od 9 września 2022 r. mieszkańcy Otwocka mogą korzystać z nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przy ul. Kraszewskiego 1. Nowoczesna instalacja to nie tylko pojemne i bezpieczne kontenery na śmieci. Jest tam także warsztat, gdzie zniszczone przedmioty dostają drugie życie oraz sala edukacyjna dla uczniów.

Nowy PSZOK powstał z inicjatywy prezydenta Jarosława Margielskiego oraz Radnych Rady Miasta Otwocka, przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizatorem przedsięwzięcia była miejska spółka OPWiK.

Miasto Otwock dzięki tej instalacji uniezależniło się od zewnętrznych podmiotów, które dotychczas realizowały to zadanie, a mieszkańcy zyskali lepszą dostępność do punktu selektywnej zbiórki odpadów ze wszelkimi udogodnieniami. Nowością jest możliwość wypożyczenia na miejscu przyczepek do samochodu osobowego, co ułatwi mieszkańcom Otwocka dowóz odpadów o większych gabarytach. Do nowego PSZOK-u można też przywozić styropian budowlany, pochodzący z wykonywanych przez mieszkańców remontów, co dotychczas było problematyczne.

- Własny PSZOK, wybudowany dzięki funduszom unijnym, ograniczy w budżecie Miasta Otwocka koszty funkcjonowania tej instalacji, zwiększy jakość usługi dla mieszkańców, ale przede wszystkim będzie pełnił też funkcję edukacji ekologicznej dla otwockich uczniów i przedszkolaków - mówi prezydent Jarosław Margielski.

Trzeba podkreślić, że to pierwsza tak nowoczesna instalacja w powiecie otwockim i okolicy. Jej budowa została sfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dzięki przyznanej dotacji Otwockiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji. PSZOK jest zlokalizowany na terenie OPWiK, ale prowadzi do niego oddzielna brama i nowo wybudowana droga wraz chodnikiem, na wysokości centrum handlowego Vendo Park.

- Nasz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został zaprojektowany i wykonany przyszłościowo. Na terenie 4 tys. m2 jest wszystko co potrzebne dla tak nowoczesnej instalacji. Mamy rampę z zadaszeniem, boksy na gruz, kontenery,  prasokontenery, magazyny na odpady niebezpieczne, wagę najazdową z wyświetlaczem, podnośnik, warsztat do naprawy oraz drewnianą wiatę edukacyjną i salę dla wycieczek szkolnych - mówi Tomasz Morawski, kierownik otwockiego PSZOK-u.

Teren instalacji jest monitorowany i zagospodarowany. Wykonano nasadzenia i urządzono zieleń. Nawierzchnia placu została utwardzona, wybudowano chodniki i miejsca postojowe w tym także dla niepełnosprawnych. PSZOK posiada też nowoczesną instalację fotowoltaiczną wraz z akumulatorami magazynującymi prąd, która w pełni zaspokaja potrzeby instalacji.

Poza selektywnie zbieranymi odpadami mieszkańcy mogą przynieść do PSZOK-u także przedmioty nadające się do ponownego użycia. Jeśli nie wymagają naprawy będą zbierane w wydzielonym magazynie i odbierane przez zainteresowane osoby. Pozostałe, po wykonanych w warsztacie drobnych naprawach lub czyszczeniu również będzie można odebrać.

- Nowy PSZOK pozytywnie wpłynie na ograniczenie powstawania tzw. „dzikich wysypisk”, przez co wymiernie przyczyni się do poprawy jakości środowiska, a tym samym warunków życia mieszkańców Otwocka - podkreśla prezydent Jarosław Margielski.

 

PSZOK jest otwarty w piątki 12:00 – 20:00 i w soboty 8:00 – 16:00

Warunkiem oddania odpadów na PSZOK, jest okazanie bieżącej opłaty za odpady komunalne. W przypadku mieszkańców domów wielorodzinnych wystarczy aktualna opłata za czynsz. Może to być zdjęcie potwierdzenia przelewu w telefonie.

PSZOK Miasta Otwocka

Koszt całkowity projektu - 4 922 307,02 zł   

Koszty kwalifikowane - 3 986 730 zł

Wysokość dotacji - 3 388 720,50 zł                                                                                                                                 

Generalnym wykonawcą inwestycji była firma MTM Budownictwo  Sp. z o.o. z Tarnowa.

 

Krok po kroku po PSZOK-u

1.Przy bramie wjazdowej należy okazać pracownikowi PSZOK aktualne potwierdzenie opłaty za odpady komunalne.

2. Pracownik PSZOK weryfikuje przy wjeździe jakie odpady są przywożone i kieruje w odpowiednie miejsce:

- jeśli mieszkaniec ma odpady na które są limity np. gruz, to jest kierowany na wagę, a później na rampę rozładunkową,

- jeśli mieszkaniec ma odpady bez limitu, to od razu jest kierowany na rampę rozładunkową, gdzie dookoła są ustawione kontenery do których należy wrzucić śmieci,

- w przypadku takich odpadów jak np. farby, rozpuszczalniki, medykamenty, mieszkaniec jest kierowany do magazynu odpadów niebezpiecznych, gdzie następuje rozładunek.

 

Do PSZOK-u przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

·       gruz pochodzący z remontów prowadzonych samodzielnie do 150 kg/miesiąc/gospodarstwo domowe;

·       rozebrana stolarka okienna;

·       opony pochodzące z samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, limit 8 sztuk rocznie na gospodarstwo domowe;

·       odpady wielkogabarytowe (szafy, regały, stoły, kanapy, łóżka);

·       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

·       surowce wtórne (papier i tektura, metale, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne);

·       szkło;

·       odzież i tekstylia;

·       odpady niebezpieczne, w tym: zużyte baterie, lampy fluorescencyjne, termometry rtęciowe, rozpuszczalniki, kwasy, opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi, środki ochrony roślin, akumulatory, chemikalia i opakowania po chemikaliach oraz oleje inne niż jadalne w tym samochodowe do 4l kwartalnie na gospodarstwo domowe;

·       odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, a powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, (np. igieł i strzykawek). Odpady muszą być umieszczone w szczelnie zamkniętym, sztywnym pojemniku, odpornym na działanie wilgoci oraz mechanicznie odpornym na przekłucia i przecięcia;

·       bioodpadów.

 

 

 

 

Galeria