Otwocki Budżet Obywatelski – monitoring postępu prac

Autor: Anna Dąbkowska Kierownik Biura Funduszy Zewnętrznych

18/06/2019

Zajęcia SI (integracji sensorycznej) dla najmłodszych - usprawnianie małej motoryki

Trwają prace nad kolejną edycją Otwockiego Budżetu Obywatelskiego, a w tym samym czasie realizowane są zadania, które decyzją mieszkańców zostały wpisane do tegorocznego budżetu miasta. Stan wykonania dziesięciu zwycięskich projektów na dzień 12 czerwca 2019 r. przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

Równocześnie opracowywany jest projekt uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie Otwockiego Budżetu Obywatelskiego. Tworzony jest  akt prawa miejscowego o charakterze wieloletnim, który byłby podstawą do prowadzenia przez organ wykonawczy corocznych edycji konsultacji społecznych. Przedstawiamy rekomendacje Otwockiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego dotyczące rozwiązań regulaminowych dla przyszłych edycji budżetu obywatelskiego.

Galeria