Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta

20/03/2019 16:30

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 16:30 w Auli Urzędu Miasta.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę ewidencyjną nr 18 w obr. 139 w Otwocku,

b)      o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwa „Soplicowo”,

  1. Zapytania i wolne wnioski.
  2. Zakończenie obrad.