Prezydent Miasta Otwocka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizatora zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" edycja 2019 - Moduł I i Moduł II

Autor: Administrator serwisu

28/08/2019

Konkurs ofert na realizatora zadania - Opieka wytchnieniowa - edycja 2019 - Moduł I i Moduł II - załącznik