Otwarty konkurs ofert - programy zdrowotne

Autor: Gazeta Otwocka

14/09/2017

Ogłoszenie z dnia 14 września 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.), w związku z pkt 3 Załączników nr 4, 5 i 6 do Uchwały Nr LI/392/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych realizowanych na terenie Miasta Otwocka w 2017 r., Prezydent Miasta Otwocka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację:

1. Zdrowotnego programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia na 2016 rok.
2. Zdrowotnego programu szczepień profilaktycznych dzieci w wieku 3 i 4 lat przeciwko pneumokokom na 2017 rok.
3. Edukacyjnego programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki, wczesnego kształtowania postaw prozdrowotnych oraz rozwijania prawidłowych nawyków higienicznych u dzieci w wieku 3 – 5 lat na 2017 rok.

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE