Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Autor: Administrator serwisu

22/01/2020

Otwock-FB-1200x1200px_Smolensk_k01(1).png

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących od dnia 23 stycznia 2020 r. od godz. 00:01 do dnia 29 stycznia 2020 r. do godz. 23:59   wprowadza się stopień pierwszy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP).

Alarmy zostały wprowadzone w związku 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau.

Wprowadzone stopnie alarmowe oznaczają:

  • Pierwszy stopień alarmowy ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Zadania przewidziane do realizacji przez organy administracji publicznej po wprowadzeniu stopnia alarmowego to m.in.: wzmożona ochrona i większa kontrola obiektów użyteczności publicznej, informowanie służb w przypadku zagrożenia, sprawdzanie działania środków łączności i procedur alarmowych.
  • Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego CRP- zwiększenie czujności i bezpieczeństwa teleinformatycznego, sprawdzenie stanu infrastruktury teleinformatycznej, współpraca z centrami zarządzania kryzysowego.

Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów do pobrania