Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w roku szkolnym 2020/2021

Autor: Administrator serwisu

10/03/2021

Poniżej publikujemy wykaz terminów dyżurów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w lipcu i sierpniu 2021 roku (tj. rok szkolny 2020/2021).

Terminy pracy i przerwy w oddziałach poszczególnych placówek zostały uzgodnione przez dyrektorów placówek z Radami Rodziców.

Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów i wytycznych  dotyczących zagrożenia epidemicznego.

W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek bowiem przemieszczanie się dzieci między placówkami zwiększyłoby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem COVID-19.

 

Zarządzenie Nr 37/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 03.03.2021 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2020/2021: https://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BCA20F7AA894Z/z37_2021.pdf

 

Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie
lipiec – sierpień 2021 rok.

 

Lp.

Placówka

Adres

Nr telefonu

Termin dyżuru

1.

Przedszkole nr 3

ul. Jodłowa 14

22 779-29-84

5-30.07.2021

2.

Przedszkole nr 4

ul. Dwernickiego 1

22 779-32-73

5-30.07.2021

3.

Przedszkole nr 6

ul. Kubusia Puchatka 28

22 779-41-23

5-30.07.2021

4.

Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty”

ul. Kochanowskiego 6

22 779-37-12

5-30.07.2021

5.

Przedszkole nr 12

ul. Batorego 34

22 779-51-01

2-27.08.2021

6.

Przedszkole nr 15

ul. Majowa 44

22 779-40-78

2-27.08.2021

7.

Przedszkole nr 16 „Grymuś”

ul. Karczewska 27A

22 779-54-11

5-30.07.2021

8.

Przedszkole nr 17

ul. Czaplickiego 7

22 779-50-40

2-27.08.2021

9.

Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka

ul. Komunardów 4

22 779-72-53

2-27.08.2021

10.

Przedszkole nr 20

ul. Majowa 230

22 779-71-68

5-30.07.2021

11.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Reymonta

ul. Karczewska 14/16

22 779-24-14

2-27.08.2021

12.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Sendlerowej

ul. Poniatowskiego 47/49

22 779-32-32

2-27.08.2021

13.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Morusa

ul. Kościuszki 28

22 788-64-61

5-30.07.2021

15.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gen. J. Filipowicza

ul. Żeromskiego 235

22 779-25-22

9-27.08.2021

17.

Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego

ul. Andriollego 76

22 779-38-44

5-30.07.2021

 

Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2021 r.

 

Element procedury

od dnia

do dnia

Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny.

06.04.2021 r.

16.04.2021 r.

Weryfikacja kart zgłoszeń.

19.04.2021 r.

21.04.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych.

21.04.2021 r. godz. 14:00

Obowiązek wpłaty przez rodziców/ prawnych opiekunów należności za żywienie według stawki obowiązującej w przedszkolu, w wysokości zgodnej z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu.

 

21.04.2021 r.

 

 

26.04.2021 r.

Weryfikacja wpłat za żywienie.

27.04.2021 r.

28.04.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych.

30.04.2021 r. godz. 10:00

 

 

UWAGA!!!

Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2021 roku dotyczy wszystkich przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  prowadzonych przez Miasto Otwock.