Priorytety otwockich dzielnicowych – w realizacji do 31 stycznia 2020 roku

Autor: Administrator serwisu

19/08/2019

174-180313.jpg

Obecny plan działań priorytetowych zakłada realizację zadań przez dzielnicowych do końca stycznia 2020 roku. Zachęcamy do nawiązywania współpracy z dzielnicowymi i korzystania z aplikacji „Moja Komenda”. Dzielnicowi to policjanci tzw. „pierwszej linii”. Można im przekazywać swoje opinie, a także wskazywać miejsca, gdzie potrzebna byłaby pomoc Policji.

 

Policjanci z rewiru dzielnicowych otwockiej jednostki Policji, komisariatów i posterunków w kolejnym półroczu do dnia 31 stycznia 2020 roku, realizują zadania priorytetowe, czyli takie, które w ich ocenie wymagają zwiększonego zainteresowania i podjęcia działań, mających ograniczyć bądź wyeliminować niepokojące mieszkańców zagrożenia. Niektóre z nich to dalsze kontynuowanie zadań w związku z eliminacją zagrożenia, ale w większości zadań są zdiagnozowane nowe zagrożenia i nowe zadania.

Dzielnicowi realizują obecnie następujące zadania priorytetowe, których celem jest zwalczenie zagrożeń:

DZIELNICOWI W OTWOCKU

Rejon nr I KPP Otwock - asp. szt. Łukasz Chłopik tel. 600-997-505, (22) 604-13-03, e-mail: dzielnicowy.otwock1@ksp.policja.gov.pl

Otwock ul. Majowa, rejon Klubu „Mlądz” i Szkoły Podstawowej nr 6: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócanie ładu i porządku publicznego.

Rejon nr II KPP Otwock - asp. szt.  Aneta Kurant tel. 600-997-506, (22) 604-13-03, e-mail: dzielnicowy.otwock2@ksp.policja.gov.pl

Otwock ul. Konarskiego, rejon drogi dojazdowej do Szpitala im. Prof. A. Grucy: nieprawidłowe parkowanie pojazdów.

Rejon nr III KPP Otwock - asp. Piotr Rumak tel. 600-997-473, (22) 604-13-01, e-mail: dzielnicowy.otwock3@ksp.policja.gov.pl

Otwock, ul. Staszica, rejon sklepu PEPCO: nieprawidłowe parkowanie pojazdów.

Rejon nr IV KPP Otwock - asp. Jakub Pierzchała tel. 600-997-497, (22) 604-13-01, e-mail: dzielnicowy.otwock4@ksp.policja.gov.pl

Otwock ul. Narutowicza, ul. Zamenhofa - rejon osiedla, sklepu i restauracji „Soplicówka”: spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócanie ładu i porządku publicznego.

Rejon nr V KPP Otwock - Bez stałej obsady, CZASOWE ZASTĘPSTWO PEŁNI: asp. Jakub Pierzchała tel. 600-997-497, (22) 604-13-03, e-mail: dzielnicowy.otwock5@ksp.policja.gov.pl

Otwock ul. Matejki 3-9, rejon sklepów: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, gromadzenie się osób podejrzanych, zakłócanie ładu i porządku publicznego, kradzieże sklepowe. (kontynuacja)

Rejon nr VI KPP Otwock - mł. asp. Joanna Zbrzeźniak-Łopacka tel. 600-997-507, (22) 604-13-01, e-mail: dzielnicowy.otwock6@ksp.policja.gov.pl

Otwock ul. Karczewska 14/16zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, gromadzenie się młodzieży, używanie słów wulgarnych. (kontynuacja)

Rejon nr VII KPP Otwock - mł.asp. Mariusz Kata tel. 600-997-466, (22) 604-13-03,  e-mail: dzielnicowy.otwock7@ksp.policja.gov.pl

Otwock ul. Fieldorfa, ul. Hallera, rejon skrzyżowania: nieprawidłowe parkowanie pojazdów.

Rejon nr VIII KPP Otwock - asp. szt. Adam Sobczyk tel. 600-997-478, (22) 604-13-01, e-mail: dzielnicowy.otwock8@ksp.policja.gov.pl

Otwock ul. Turystyczna, rejon plaży miejskiej: kradzieże i włamania do pojazdów.

Dzielnicowi w ramach służby obchodowej regularnie sprawdzają te miejsce, jeżeli jednak mieszkańcy chcieliby przekazać naszym policjantom swoje sugestie, opinie na temat działań prowadzonych w kierunku eliminacji zagrożeń to serdecznie zachęcamy do kontaktowania się z dzielnicowymi we wskazanych rejonach służbowych.

„UWAGA”- podane adresy e-mail ułatwią kontakty z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowi odbierają pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub do właściwych jednostek Policji, gdzie funkcjonuje całodobowa obsługa zgłoszeń i zdarzeń:

  • Komenda Powiatowa Policji w Otwocku - tel nr. (22) 60 41 213, (22) 60 41 900