Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wólka Mlądzka – etap II_”- dyskusja publiczna

Autor: Administrator serwisu

04/01/2021

Dyskusja publiczna w sprawie rozwiązań przyjętych w projekcie planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Wólka Mlądzka – etap II”

Zawiadamiamy, że dyskusja publiczna w sprawie rozwiązań przyjętych w projekcie planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Wólka Mlądzka – etap II”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w odbędzie się 11 stycznia 2021 r. o godz. 1600   w Amatorskim Teatrze Miejskim im. Stefana Jaracza w Otwocku, przy ul. Armii Krajowej 4.

Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, prosimy o zgłaszanie  uczestnictwa na adres e-mail: planowanie@otwock.pl  do dnia 8 stycznia 2021 r.