Przedszkole Miejskie Nr 4

WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA NR 4 W OTWOCKU 

AKTUALNOŚCI

05.10.2021

karmnik

24.09.2021

kurkowo

13.09.2021
UBEZPIECZENIE DZIECI
Na rok szkolny 2021/2022 Rada Rodziców Przedszkola Nr 4 wybrała ofertę ubezpieczenia dzieci przedstawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk.
Chętni rodzice mogą ubezpieczyć swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków w terminie do 30.09.2021r.
Składka za jedną osobę w roku szkolnym 2021/2022r. wynosi 50,00 zł, a suma ubezpieczenia to 20 tys. zł. Ubezpieczenie obowiązuje od 01.09.2021r. do 31.08.2022r.
Zainteresowani rodzice zapoznają się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i dokonują wpłaty online - wszystkie potrzebne informacje i dane kontaktowe zawarte są TUTAJ.

06.09.2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na zebrania organizacyjne w poszczególnych grupach, które odbędą się w dniach:

GRUPA I   - 9 września /czwartek/ godz. 16.00
GRUPA II   - 9 września /czwartek/ godz. 16.30
GRUPA III    - 10 września /piątek/ godz. 17.00

Z uwagi na o­gra­ni­cze­nia wy­ni­ka­ją­ce z ob­ostrzeń sa­ni­tar­nych prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad podczas zebrań grupowych dla rodziców:

 • ograniczamy liczbę obecnych rodziców (jeden rodzic/opiekun danego dziecka),
 • stosujemy obowiązek zakrywania ust i nosa,
 • dezynfekujemy ręce przed wejściem do przedszkola,
 • zachowujemy odpowiednią odległość,
 • na zebranie przychodzimy bez dzieci. 
Zapraszamy !!!

25.08.2021
ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
Serdecznie zapraszamy Rodziców nowych przedszkolaków na zebranie informacyjno - organizacyjne,
które odbędzie się w poniedziałek 30.08.2021r. o godz. 15.30.
Ze wzglę­du na o­gra­ni­cze­nia wy­ni­ka­ją­ce z ob­ostrzeń sa­ni­tar­nych, bar­dzo prosi­my, aby w zebraniu uczestniczył tylko jeden z ro­dzi­ców dziec­ka.
Na te­renie przedszkola obowią­zu­je nakaz za­kry­wania ust i nosa.
Na spotkanie nie zabieramy dzieci.


02.08.2021

 • OPŁATY ZA DYŻUR WAKACYJNY - GODZINY 
19.06.2021
INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
LINK DO SPOTKANIA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

17.06.2021

                                                                           SPOTKANIA ADAPTACYJNE

przedszkole2

Zapraszamy wszystkie nowe przedszkolaki
wraz z Rodzicami do naszego przedszkola
na spotkania adaptacyjne,

które odbędą się w ogrodzie przedszkolnym
w dniach

22 i 23 czerwca w godz. 15.00-16.00.


W przypadku niesprzyjającej pogody, zajęcia zostaną odwołane !!!
Zebranie organizacyjne dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola odbędzie się pod koniec sierpnia.
Prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie.
Zapraszamy !!!
 
08.06.2021

celestynów

07.06.2021

 INFORMACJA OD RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 4

Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie sie z informacją od Rady Rodziców, dotyczacą wpłat na Fundusz Rady Rodziców - INFORMACJA.
Listy grup: GRUPA IGRUPA IIGRUPA III.


02.06.2021

bal w ogrodzie


21.04.2021

Informacje dla rodziców dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny
w Przedszkolu Nr 4 w Otwocku
Opłatę za żywienie dziecka w trakcie dyżuru wakacyjnego w  Przedszkolu Nr 4 należy  wnieść  w  terminie od 21.04.2021  do 26.04.2021  na  konto o numerze:
  36  8001  0005  2001  0007  9950  0001
Opłatę za żywienie wyliczamy następująco:  ilość dni roboczych zadeklarowanych na karcie zgłoszenia  x 8 zł 50 gr  /dzienna stawka żywieniowa/.  
Opłatę za żywienie w przypadku Rodziny 3+ wyliczamy następująco: ilość dni roboczych zadeklarowanych na karcie zgłoszenia  x 4 zł 25 gr
W tytule wpłaty należy wpisać: 
Dyżur wakacyjny
Imię i nazwisko dziecka
Osoby, które nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie tracą miejsce na dyżurze wakacyjnym.

 

21.04.2021

pokaz

12.04.2021
Informacja dla rodziców dzieci nowych, przyjętych do Przedszkola Nr 4
w Otwocku od 1 września 2021 r.
Szanowni Państwo,
ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, na chwilę obecną nie możemy podać daty zebrania organizacyjnego, ani terminów spotkań adaptacyjnych dla dzieci.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole4.otwock.pl  w zakładce ADAPTACJA oraz  zapoznanie się z przygotowanymi dla Państwa informacjami. Treść tych informacji, dotyczy spraw organizacyjnych związanych z przyjściem Państwa dziecka do naszej placówki od września 2021 r. oraz adaptacji dziecka do przedszkola.

Adrianna Budzynowska
Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Otwocku


30.03.2021

Szanowni Rodzice !!!
W okresie czasowego ograniczenia działalności placówki, zadania przedszkola będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Propozycje zabaw, zajęć, różnorodnych aktywności plastycznych, muzycznych, ruchowych itp. będą publikowane przez nauczycieli na Facebooku w grupach: Logopedia w Przedszkolu Nr 4, Średniaki z Przedszkola Nr 4 i Maluszki z Czwórki. Materiały dla dzieci z gr. III będą zamieszczane na grupowym mailu: doroslakistarszaki@gmail.com.
W razie potrzeby bezpośredniego kontaktu z nauczycielem proszę o telefon do przedszkola. Jeśli w danym czasie nauczyciel nie będzie dostępny w placówce, to na pewno oddzwoni.
W sprawach administracyjnych proszę pisać na adres mailowy przedszkola p4@oswiata-otwock.pl lub zadzwonić pod numer telefonu: 22 779 32 73.

Adrianna Budzynowska
Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Otwocku

28.03.2021

Szanowni Rodzice !!!

Informuję, że w opublikowanym 26.03.2021 r. rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, rozszerzono listę rodziców, których dzieci są uprawnione do skorzystania z zajęć w przedszkolu.

Dyrektor na wniosek rodzica ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom rodziców którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek. 
Zainteresowanych rodziców, spełniających powyższe kryteria, proszę o przesłanie na adres e-mail przedszkola: p4@oswiata-otwock.pl wniosku o objęcie opieką dziecka.
Adrianna Budzynowska
Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Otwocku

25.03.2021
Szanowni Państwo !!!
Informujemy, że w związku z decyzją Rządu, przedszkole będzie zamknięte
od dnia 27 marca do 9 kwietnia 2021 roku. 
Pod opiekę przedszkola będą mogły trafić wyłącznie dzieci rodziców wykonujących zawody medyczne i służb mundurowych, w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych. 
Pozostali rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 
Adrianna Budzynowska
Dyrektor Przedszkola Nr 4
 

DYŻUR WAKACYJNY 

wakacje
Dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu zaplanowany jest w dniach

od 5 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.


Rekrutacja rozpocznie się 6 kwietnia 2021 r.
i potrwa do 16 kwietnia 2021 r.


Zainteresowanych Rodziców prosimy o zapoznanie się z harmonogramem oraz zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego. Wnioski będzie można pobrać ze strony internetowej
oraz w przedszkolu.

Szczegółowe inormacje dotyczące dyżuru wakacyjnego w otwockich przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 dostępne są TUTAJ.

 

WIOSENNY KONKURS !!! ZAPRASZAMY !!!wiosna

BAL KARNAWAŁOWY 2021

bal
Kochane Przedszkolaki !!!
zapraszamy Was serdecznie
na BAL KARNAWAŁOWY,
który odbędzie się  w naszym przedszkolu
3 lutego 2021r.

 • Niestety, nie możemy w tym roku zorganizować dużego balu na całe przedszkole, dlatego każda grupa będzie się bawiła w swojej sali /z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących w przedszkolu/.
 • Zdjęcia będą robione przed balem w godzinach 8.30-10.00, dlatego prosimy, żeby dzieci przyszły do przedszkola już w przebraniach, a w podpisanej torebce przyniosły ubrania codziennie, w które przebiorą się po balu.  
W dniu balu prosimy o przyprowadzenie dzieci do przedszkola do godziny 8.00
Serdecznie zapraszamy i czekamy na Wasze wspaniałe i pomysłowe stroje !!!


AKCJA CHARYTATYWNA "PEŁNA MISKA DLA KOTKA"

koty
Kochane Dzieci! Drodzy Rodzice!
Po raz kolejny nasze przedszkole przystępuje do akcji charytatywnej na rzecz bezdomnych zwierząt
z terenu naszego miasta.
W tym roku akcja organizowana jest we współpracy
z Kotami z Promyka.
AKCJA ,,PEŁNA MISKA DLA KOTKA” rozpoczyna się
25 stycznia i trwać będzie do 15 lutego.
Zbieramy mokrą i suchą karmę dla kotów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zbiórce darów.

Podsumowanie akcji odbędzie się podczas obchodów Dnia Kota 2021.
Kilka informacji o Kotach z Promyka:

Szanowni Państwo,
Jesteśmy grupą wolontariuszy zajmującą się ratowaniem bezdomnych i potrzebujących kotów na terenie Otwocka. Leczymy je, opiekujemy się nimi i szukamy dla nich nowych, dobrych domów. W ciągu roku zdarza nam się mieć pod opieką nawet do 150 kotów. Wszystkie koty, które znajdują u nas tymczasowe schronienie wymagają karmienia, leczenia i wielu nakładów finansowych. Tym bardziej cieszymy się, że jesteście Państwo chętni wspomóc naszych podopiecznych. Zachęcamy również do odwiedzin na naszej stronie www.facebook.com/kotyzpromyka. Na stronie publikujemy zdjęcia kotów, które szukają kochających i odpowiedzialnych opiekunów. Można podziwiać urodę naszych podopiecznych oraz udostępniać, co znacznie zwiększa ich szansę na adopcję. Pomóżcie nam pomagać!
Pozdrawiamy serdecznie Wolontariusze i podopieczni Kotów z Promyka.

Zapraszamy !!!

 

 •Akcja Nie bądź sknera, kup pampera! 2020 zakończona •
Dziękujemy wszystkim Dzieciom i Rodzicom, którzy dołączyli do VII edycji akcji „Nie bądź sknera, kup pampera!” i przekazali do naszego przedszkola potrzebne artykuły.
Wszystkie rzeczy ze zbiórki zostały przekazane organizatorowi akcji.

akcja

DZIĘKUJEMY !!!
06.12.2020r.

 Szanowni Państwo !!! 

Informuję, że od 07.12.2020r. /poniedziałek/ wznawiamy funkcjonowanie
wszystkich grup w normalnych godzinach pracy przedszkola.
 Adrianna Budzynowska
Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Otwocku


02.12.2020r.
Uwaga Rodzice !!! 
Informuję, że za zgodą organu prowadzącego przedszkole i sanepidu,
w okresie od 2 grudnia 2020 r. do 4 grudnia 2020 r., zostało zawieszone funkcjonowanie oddziału II „średniaki”  i oddziału III „starszaki”,
ze względu na wystąpienie zachorowania na koronawirusa u nauczycielki języka angielskiego oraz  brak nauczycieli – wychowawców grup, spowodowany przebywaniem na zwolnieniach lekarskich i w kwarantannie.  
Oddział I „maluchy” pracuje nadal w skróconym czasie od 8.00 do 16.00.
 Jeśli, nie będzie nowych przypadków zachorowań, przedszkole wróci do normalnego funkcjonowania od poniedziałku 7 grudnia 2020 r.
Adrianna Budzynowska
Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Otwocku


30.11.2020r.

mikołaj


20.11.2020r. 
Szanowni Państwo !!!
Informuję, że od 23.11.2020r. /poniedziałek/ wznawiamy funkcjonowanie
naszego przedszkola.
Niestety w dalszym ciągu mamy trudną sytuację kadrową - większość pań z obsługi nadal przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej.
W związku z tym, proszę Państwa, kto ma taką możliwość, o pozostawienie swoich dzieci w domach, przynajmniej przez okres najbliższych dni. 
Jednocześnie proszę o szczególne zwracanie uwagi  na pojawianie się jakichkolwiek oznak infekcji u dzieci /np. katar, kaszel, złe samopoczucie, dolegliwości jelitowe, wysypka, zapalenie spojówek/.
Zadbajmy w sposób szczególny o bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich.
Dziękuję za Państwa wyrozumiałość i wsparcie.
Życzę wszystkim dużo zdrowia.
Adrianna Budzynowska – dyrektor przedszkola

18.11.2020r.
Szanowni Państwo !!!
Zapraszamy do o głosowania na nasze miasto Otwock w ramach realizacji projektu "Pod biało-czerwoną":
otwock.pl/pod-bialo-czerwona-zachecamy-na-oddawanie-glosow-na-otwock,ne,mg,6,3471


15.11.2020r.
Uwaga Rodzice !!!
Informujemy, że w związku z brakiem personelu spowodowanym nowymi zachorowaniami na Covid-19 /z dnia 15.11.2020r./ i przebywaniem pracowników na kwarantannie oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
przedszkole w dniach 16.11-20.11.2020r. będzie zamknięte.

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Otwocku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć
w przedszkolu w związku sytuacją epidemiologiczną.

Bardzo dziękuję za zrozumienie, o dalszej sytuacji będę Państwa
informować na bieżąco.  

Adrianna Budzynowska – dyrektor przedszkola

14. 11. 2020r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice !!!

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci, Państwa – ich Rodziców i waszych bliskich oraz całego personelu przedszkola, chciałam poinformować o zaistniałej sytuacji epidemiologicznej w naszym przedszkolu oraz  zapoznać z organizacją pracy placówki od 16.11.2020 r.
Niestety, wirus Covid – 19 dotarł do naszego przedszkola. Dwie osoby z personelu z gr. I i gr. III oraz jedno dziecko z gr. III mają dodatni wynik testu na koronawirusa. W związku z powyższym na dzieci z gr. I i gr. III oraz pracowników przedszkola, którzy mieli bezpośredni kontakt z zakażonymi osobami, została nałożona przez Sanepid kwarantanna.

Sytuacja kadrowa w przedszkolu jest bardzo trudna.
Dlatego informuję Państwa – i proszę…
 • Przedszkole będzie otwarte – apeluję jednak o przyprowadzanie tylko tych dzieci, dla których naprawdę nie możecie Państwo zorganizować opieki.
 • Czynna będzie tylko jedna grupa dzieci.
 • Kto może, niech zatrzyma dziecko w domu.
W porozumieniu z Sanepidem i organem prowadzącym, na obecną chwilę nie podjęto decyzji o zamknięciu placówki. Jeśli zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom nie będzie możliwe, nie unikniemy zawieszenia zajęć w przedszkolu.
O dalszej sytuacji będę Państwa informować na bieżąco. Bardzo dziękuję za zrozumienie i życzę wszystkim dużo zdrowia.

Adrianna Budzynowska – dyrektor przedszkola


12.11.2020r.

MISIOWY KONKURS
miś

KOCHANE DZIECI, DRODZY RODZICE !!!
W ramach obchodów Święta Pluszowego Misia 2020 ogłaszamy wielki przedszkolny konkurs plastyczny
pt.: „Miś – bohater literatury dziecięcej”. 
Wystarczy odrobina chęci, szczypta talentu, ciekawy pomysł
i dużo radości ze wspólnej zabawy.

KRYTERIA KONKURSOWE:
☺ kompozycja płaska,
☺ format pracy - A4,
☺ dowolnie wybrana technika /wycinanka, wydzieranka, kolaż, akwarela, pastele, itp./,
☺ z tyłu pracy umieszczamy metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz tytułem książki.            

Prace przynosimy do przedszkola w terminie do 23 listopada.

Podsumowanie konkursu nastąpi podczas „misiowej” zabawy 25 listopada. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się ze zmianami w procedurze organizacji pracy przedszkola w czasie pandemii COVID-19 obowiązującymi od dnia 12 października 2020r.:
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na zebrania organizacyjne
w poszczególnych grupach, 
które odbędą się w dniach:
 • GRUPA III - 9 września /środa/ godz. 17.00
 • GRUPA I - 10 września /czwartek/ godz. 17.00
 • GRUPA II - 11 września /piątek/godz. 17.00

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad podczas zebrań grupowych dla rodziców:

 • ograniczamy liczbę obecnych rodziców (jeden rodzic danego dziecka),
 • stosujemy obowiązek zakrywania ust i nosa,
 • dezynfekujemy ręce przed wejściem do przedszkola,
 • zachowujemy odpowiednią odległość,
 • na zebranie przychodzimy bez dzieci.
Zapraszamy !!!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie adaptacyjne wszystkie nowe przedszkolaki wraz z jednym rodzicem, które odbędzie się w naszym przedszkolu
31 sierpnia /poniedziałek/ o godz. 15.00.
Tego dnia poznacie nasze przedszkole, panie, które bedą się Wami opiekowały, a rodzice uzyskają wszystkie niezbędne informacje. Gdy pozwoli nam pogoda pobawimy się na placu zabaw, a jeżeli nie - czekają na Was zabawki w sali. 
Rodziców prosimy o przybycie w maseczkach ochronnych.
Na spotkanie należy przynieść wszystkie wymagane dokumenty: deklarację czasu pobytu dziecka w przedszkolu, oświadczenia rodziców i deklarację uczęszczania dziecka do przedszkola w czasie pandemii oraz dokumenty z zakładki ADAPTACJA.
Tego dnia można również przynieść rzeczy do półki indywidualnej dziecka
/obuwie i ubranka na zmianę/.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !!!

 

Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z procedurami dotyczącymi organizacji pracy przedszkola w czasie pandemii COVID-19 obowiązującymi od dnia 1 września 2020r.:
Prosimy również o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie do przedszkola do dnia 31 sierpnia 2020r. do godz. 16.00 poniższych dokumentów:dzieci

WKRÓTCE BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM !!!

- informacje dla Rodziców dzieci nowych, przyjętych do Przedszkola Nr 4
na rok szkolny 2020/2021 - TUTAJ


 
PRZEDSZKOLE PODCZAS DYŻURU WAKACYJNEGO JEST CZYNNE
W GODZINACH 8.00-16.00

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH
NA DYŻUR WAKACYJNY
Opłatę za żywienie dziecka w trakcie dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu Nr 4 należy  wnieść w terminie od 23.06.2020 do 26.06.2020 na konto o numerze: 
36  8001  0005  2001  0007  9950  0001
Osoby, które nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie tracą miejsce.
Opłatę za żywienie wyliczamy następująco:  ilość dni roboczych zadeklarowanych na karcie zgłoszenia x 8 zł 50 gr.  /dzienna stawka żywieniowa/. 
W tytule wpłaty należy wpisać:
Dyżur wakacyjny
Imię i nazwisko dziecka
Ostatniego dnia pobytu dziecka w przedszkolu na podstawie wyliczenia otrzymanego od intendenta rodzic wpłaca przelewem na wskazany numer konta opłatę za świadczenie usług /opłata godzinowa/.
 Wyprawka dla dzieci na dyżur wakacyjny w Przedszkolu Nr 4
 • Ręczniki papierowe /2 rolki na tydzień/
 • Chusteczki higieniczne /pudełko - 2 szt./
 • Chusteczki nawilżane /1 paczka/

 Materiały plastyczne dla każdego dziecka do indywidualnego użytku:

 • Kredki Bambino
 • Flamastry
 • Plastelina
 • Klej w sztyfcie
 • Papier ksero /ryza/
 • Blok techniczny kolorowy

 

DYŻUR WAKACYJNY 2019/2020 W PRZEDSZKOLU NR 4
Od 15 czerwca 2020 r. rusza rekrutacja dzieci na dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu. Placówka będzie dyżurowała w terminie od 1 lipca 2020 do 11 sierpnia 2020 w godzinach 8.00 -16.00. Prosimy zainteresowanych Rodziców o zapoznanie się z harmonogramem oraz zasadami organizacji dyżurów wakacyjnych.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej przedszkola.
 Kompletnie wypełnione wnioski składamy do urny wystawionej przed wejściem do przedszkola od strony szatni
od dnia 15.06.2020 r. do dnia 19 czerwca 2020 r. w godzinach 7.30 – 16.00.
KARTA ZGŁOSZENIA NA DYŻUR WAKACYJNY - TUTAJ

Harmonogram i zasady organizacji dyżuru wakacyjnego znajduję się w zakładce - DYŻUR WAKACYJNY

  

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE W PRZEDSZKOLU OD DNIA 25.05.2020r.
Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dla Rodziców dotyczącymi organizacji pracy przedszkola w nowych warunkach i procedurą organizacji opieki w przedszkolu w czasie pandemii COVID-19.
WYTYCZNE DLA RODZICÓW •
PROCEDURA •
Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Otwocku w sprawie wprowadzenia procedury organizacji pracy placówki w okresie pandemii

Jak przygotować się do powrotu do przedszkola w czasie pandemii? - wskazówki dla rodziców i dzieci !!!

Szanowni Rodzice,
Prezydent Miasta Otwocka informuje, że od dnia 25 maja br.  nastąpi uruchamianie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz żłobka, dla których organem prowadzącym jest miasto Otwock.
Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Otwocku w sprawie zawieszenia zajęć

W związku z przygotowaniami do ponownego uruchomienia  przedszkola,

prosimy rodziców potrzebujących opieki przedszkolnej o wypełnienie wniosku.
Wypełnione wnioski należy dostarczyć do przedszkola lub przesłać skan wniosku na adres email: p4@oswiata-otwock.pl
do wtorku 12 maja 2020 r. do godziny 15.00
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE


                                     DOMOWE PRZEDSZKOLE       dzieci

aparat    GALERIA DOMOWEGO PRZEDSZKOLA 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY
rzeka               
                 KOCHANE DZIECI, DRODZY RODZICE !!!

 Zapraszamy Was serdecznie do udziału w konkursie fotograficzno-plastycznym
pt.: „Przyroda Otwocka w obiektywie”.Zachęcamy do wykonania zdjęć przyrodniczych w czasie wiosennych spacerów oraz stworzenia z nich plakatu.
Prosimy o zatytułowanie plakatu, podpisanie imieniem i nazwiskiem dziecka oraz numerem grupy i odesłanie zdjęcia wykonanej pracy na adres email:  doroslakistarszaki@gmail.com  do dnia 22.05.2020r.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w Dniu Dziecka  01.06.2020r.
Zachęcamy całe rodziny do aktywnego udziału w przygotowaniu pracy.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

• OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE - KWIECIEŃ •

WAŻNE !!!  Nowy Komunikat Mazowieckiej Policji skierowany do rodziców, opiekunów i uczniów, związany z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju: TUTAJ i TUTAJ

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci !!!
W całym kraju wprowadzono stan epidemii. Szkoły i przedszkola pozostają zamknięte od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku.
Nie zobaczymy się bardzo długo… Ale to nie znaczy, że nie będziemy się
razem bawić!
Przedszkola zostały zobowiązane do realizacji swoich zadań w formie zdalnej.
Panie Nauczycielki będą Wam przesyłały, zamieszczały na stronie internetowej przedszkola lub na Facebooku propozycje zabaw, aktywności i podpowiedzi, co można robić razem w domu, by czas rozłąki się tak bardzo nie dłużył, a dzieci miały okazję do realizacji przynajmniej części tego, co robią w przedszkolu.
Na naszej stronie internetowej w prawym menu jest zakładka DOMOWE PRZEDSZKOLE. Proponujemy tam różnorodne zabawy, działania muzyczne, plastyczne i troszkę gimnastyki.
Wiemy, jak bardzo Wam brakuje zabaw na naszym placu zabaw !!!
Panie Nauczycielki pozostają w stałym kontakcie z Wami – możecie zwracać się do nich mailowo lub poprosić o telefon – zadzwonią, jeśli będziecie chcieli porozmawiać.
W sprawach administracyjnych
piszcie na adres mailowy  przedszkola p4@oswiata-otwock.pl
albo dzwońcie do przedszkola tel. 22 779 32 73
Mam nadzieję, że wszyscy niedługo się zobaczymy!!!!
Pozdrawiam
Adrianna Budzynowska
Dyrektor przedszkola

WAŻNE: Komunikat Mazowieckiej Policji skierowany do: rodziców, opiekunów
i uczniów, związany z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju.

  

Szanowni Państwo,
W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego ogłoszoną po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniach 12-13.03.2020 roku (czwartek, piątek) w placówkach oświatowych zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach w tych dniach będą się odbywały zajęcia opiekuńcze w godz.  7:00 – 17:00 (szczegółowe informacje będą udostępniane w otwockich placówkach – telefonicznie lub na stronie www danej placówki).
Od poniedziałku 16 marca 2020 roku do środy 25 marca 2020 roku szkoły i przedszkola zostają zamknięte.
Rodzicom dzieci do 8 roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy w liczbie 14 dni na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374).
Wzór oświadczenia dostępny na stronie ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033
Apelujemy o odpowiedzialność i dopilnowanie, aby dzieci w tym czasie pozostały w domach i nie kontaktowały się z rówieśnikami i osobami starszymi.
https://otwock.pl/koronawirus-posiedzenie-gminnego-zespolu-zarzadzania-kryzysowego,ne,mg,6,3097
W przypadku wystąpienia objawów, bądź kontaktu z osobą z grupy ryzyka prosimy o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Otwocku:
tel. 22 779 48 33 w godz. 7:30-15:05
tel. 515 256 220 czynny w dni powszednie w godz. 15:05-20:00 w sobotę, niedziele i święta w godz. 10:00-15:00
Infolinia całodobowa: 800 190 590
Komunikat MEN dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO PRZEDSZKOLI I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Szanowni Państwo,
w związku z decyzją dotyczącą zamknięcia szkół i przedszkoli w terminie od 16 do 25 marca 2020 roku uprzejmie informujemy, że terminy rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock pozostają bez zmian, natomiast dokumenty rekrutacyjne należy składać w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w godzinach 7:00-10:00.

Dokumenty należy składać w teczce lub kopercie, opatrzonej numerem telefonu
do kontaktu.
  

 

AKCJA CHARYTATYWNA "PEŁNA MISKA DLA KOTKA I PIESKA"

pies


BAL KARNAWAŁOWY 2020

bal

PRZEDSZKOLAK BEZPIECZNY W SIECI

Dnia 20.11.2019r. /środa/ o godz. 16.30
odbędzie się spotkanie z p. Joanną Morawską i p. Urszulą Jasinowską, 
psychologami z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku,
nt.: „Przedszkolak bezpieczny w świecie mediów cyfrowych”.

Czas trwania spotkania ok. 1 godz.

Zapraszamy wszystkich Rodziców.


WYCIECZKA DO SILVERADO

Dnia 14.11.2019 r. (czwartek) przedszkolaki z grupy III 
wyjeżdżają na wycieczkę 
do SILVERADO na warsztaty bombkarskie.
<