Reklamacje

Sposób składania reklamacji w sprawie odbioru odpadów komunalnych.REKLAMACJE

W SPRAWIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH


Reklamację dotyczącą braku wykonania usługi przez podmiot zajmujący się obiorem odpadów od nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Otwocka, zgodnie z obowiązującym harmonogramem lub niepozostawienia worków na odpady segregowane itp., należy zgłaszać w następnym dniu roboczym - po terminie planowanego odbioru.

 

Reklamacja można zgłaszać na adres e-mail: odpady@otwock.pl  lub pod numerem
tel. (22) 779-60-55 (Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Otwocka).

W reklamacji proszę podać zagadnienie, którego dotyczy problem, adres nieruchomości oraz telefon kontaktowy.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Miasta nie ponosi odpowiedzialności za informacje udzielane przez infolinię podmiotów zajmujących się obiorem odpadów , oraz reklamacje zgłaszane bezpośrednio do operatora.