Rewitalizacja Parku Miejskiego

Autor: Administrator serwisu

Wizualizacja fontanny

Na zdjęciach przedwojennych widoczne są charakterystyczne elementy parku - sadzawka, układ alejek w obrębie placu głównego, pomnik i jego lokalizacja, altanki integracyjne, ławki oraz latarnie.

Obecnie projekt rewitalizacji parku miejskiego przewiduje:

 • fontannę w posadzce placu (w miejscu dotychczasowej fontanny)
 • nową muszlę koncertową (nawiązującą do stylu świdermajer ale bez bogatych zdobień) z zapleczem i widownią (w miejscu istniejącej)
 • tężnie solankową z placem i ławkami
 • bindaże
 • bulodrom
 • parkingi od strony ul. Pułaskiego
 • nowe ogrodzenie od ul. Pułaskiego
 • modyfikację układu komunikacyjnego – układu alejek
 • toalety ogólnodostępne w pobliżu placu zabaw i skate parku
 • pozostawienie istniejących placów zabaw i urządzeń sportowych w dotychczasowej formie
 • zmianę posadzki na placu głównym (białe płyty betonowe)
 • zmianę nawierzchni alejek (mineralna nawierzchnia przepuszczalna)
 • małą architekturę (drewniane elementy wejściowe, stylowe ławki i latarnie, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.)
 • nowe nasadzenia i rabaty kwiatowe

Cały projekt przewiduje ograniczenie do absolutnego minimum wycinkę drzew i krzewów oraz oszczędne gospodarowanie terenem. Wszystkie elementy architektoniczne będą posiadały powtarzający się motyw w stylu świdermajer.

ikona strzałka Wytyczne konserwatorskie

Na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki Rady Miasta Otwocka zaproponowano między innymi następujące elementy:

 • replikę pomnika marszałka Józefa Piłsudzkiego w historycznym miejscu t.j. na osi placu
 • niewielkie boisko do mini golfa
 • wydzielony i stosownie wyposażony wybieg dla psów
 • pergole
 • enklawy i altany integracyjne zapewniające pewną dozę prywatności
 • źródełka wody pitnej dla ludzi i zwierząt
 • wykonanie nowego ogrodzenia całego parku ze zwiększeniem jego wysokości co umożliwi zamykanie parku w godzinach nocnych
 • uwzględnienie zagospodarowania terenu przed budynkiem liceum – od strony ul. Filipowicza (właścicielem terenu nie jest gmina Otwock, tylko powiat otwocki)

Bardzo prosimy o przesyłanie uwag i sugestie odnośnie proponowanego Projektu Rewitalizacji Parku Miejskiego w Otwocku na adres e-mail: inwestycje@otwock.pl

Galeria