STRAŻ MIEJSKA - informacja o działalności

Autor: BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

06/11/2017

W wyniku przeprowadzonej na zlecenie Rady Miasta Otwocka internetowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Straży Miejskiej, 73 proc. osób, które wzięły w niej udział (668 osób) opowiedziały się przeciw likwidacji jednostki.

Mimo to, z inicjatywą zaprzestania wraz z końcem lutego 2018 roku działania Straży Miejskiej wystąpił Przewodniczący Rady Miasta, który swoją propozycję uzasadnił niską efektywnością jednostki i wysokimi kosztami jej działalności, podkreślił też możliwość scedowania części zadań na policję.

W dniu 6 października br. do propozycji likwidacji otwockiej SM odniósł się Zastępca Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie, który stwierdził, że strażnicy w znacznym stopniu odciążają otwocką policję, a współpracę z nimi ocenia pozytywnie.

DO POBRANIA:

PISMO ZASTĘPCY KOMENDANTA STOŁECZNEGO POLICJI

Otwocka Straż Miejska w ubiegłym roku zrealizowała 2309 interwencji, wylegitymowano 1789 osób, wystawiono 549 mandatów karnych, skierowano 87 wniosków do sądu o ukaranie, 998 osób pouczono. Jako jednostka, zgodnie z ustawą o strażach gminnych została powołana do „ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych”. Tak szeroki wachlarz zadań otwoccy strażnicy realizowali tylko w siedmioosobowej załodze „mundurowych”.

DO POBRANIA:

PREZENTACJA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ MIASTA OTWOCKA

Jak pokazuje prezentacja, ewentualna likwidacja Straży Miejskiej wpłynie negatywnie na realizację szeregu zadań. Jak będzie funkcjonował tzw. „partol szkolny” i „partol ekologiczny”? Kto będzie zajmował się nietrzeźwymi i bezdomnymi? Kto będzie asystował w czynnościach Ośrodka Pomocy Społecznej i Zarządzania Kryzysowego? Czy policja będzie wypełniała w dostatecznym zakresie zadania z zakresu egzekucji handlu w miejscach do tego wyznaczonych, egzekucji właściwego parkowania, czy usuwania wraków samochodów? O, ile wzrosną koszty odławiania bezpańskich zwierząt?

Zdaniem Prezydenta Miasta Otwocka decyzja o likwidacji Straży Miejskiej powinna być poprzedzona głębokimi analizami i oparta w zgodzie z opinią Mieszkańców Otwocka.