Świętuj Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

Szanowni Państwo,

Jeżeli w danym roku obchodzicie Państwo 50-tą rocznicę ślubu czyli Złote Gody, istnieje możliwość uhonorowania tej rocznicy w  Urzędzie Stanu Cywilnego w Otwocku.

          

Jubileusz Złotych Godów wiąże się z wystąpieniem o nadanie MEDALU ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyróżnienie Prezydenta Rzeczypospolitej dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Przyznanie medalu wymaga złożenia stosownego wniosku. Nie są wymagane żadne opłaty. Zgłoszenia długoletniego pożycia małżeńskiego należy dokonać w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego, jeżeli jesteście Państwo mieszkańcami Otwocka.

Sprawy załatwia się w pokoju nr 3 w budynku C Urzędu Miasta Otwocka.

Wręczenie medali w danym roku uzależnione jest od terminu przekazania ich do USC z  Kancelarii Prezydenta RP, za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w  Warszawie. Po otrzymaniu medali z Kancelarii Prezydenta RP organizowana jest uroczystość wręczenia medali. Odznakę medalu w imieniu Prezydenta RP mogą wręczyć: marszałek województwa, starosta lub prezydent miasta.

           

    Wniosek o podjęcie czynności urzędowych związanych z nadaniem jubilatom medali za długoletnie pożycie małżeńskie (do pobrania).

 

 

Powyżej znajdują się jedynie ogólne informacje – o szczegóły zapytajcie Państwo kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Otwocku:

tel. 22 779 46 84, e-mail: usc@otwock.pl