Szkoła Podstawowa nr 2

CO NAS WYRÓŻNIA

Dążymy do tego, by wyzwolić potencjał nie tylko ucznia, lecz także nauczyciela; odkryć predyspozycje i talenty; motywować do osiągania sukcesów. Staramy się otwierać młodych ludzi na otaczającą rzeczywistość i wskazywać panujące w niej zależności. Edukujemy nie tylko umysły, ale i serca.

Jesteśmy miejscem, gdzie wszyscy - uczniowie, rodzice , nauczyciele - starają się stworzyć życzliwą i ciepłą atmosferę. Szanujemy się wzajemnie i słuchamy swych racji.

MOCNE STRONY NASZEJ SZKOŁY:

 • wysoki wynik egzaminu gimnazjalnego
 • sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz wysokie wyniki w rywalizacji sportowej
 • skuteczna pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów ucznia
 • dbałość o bezpieczeństwo (m.in. monitoring wizyjny)
 • bezpłatne konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla uczniów potrzebujących wsparcia w nauce
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • innowacyjne rozwiązania metodyczno-programowe
 • system jednozmianowy (zajęcia w godzinach 8.00 - 15.10)
 • klasyfikacja trymestralna (podsumowanie osiągnięć uczniów trzykrotnie w ciągu roku szkolnego). Zapoznaj się z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA
 • dobrze wyposażone pracownie, w większości klas znajduje się komputer z dostępem do internetu
 • stosowanie w procesie dydaktycznych nowoczesnych środków multimedialnych

ikona adres ul. Poniatowskiego 47/49, 05 - 400 Otwock

ikona telefon 22 779 32 32, tel./fax 22 788 88 30 

ikona e-mail gim2.otwock@wp.plotwiera się w nowym oknie

ikona www www.gm2.edupage.org/

Dyrektor szkoły: Magdalena Słupska