Szczepienia przeciwko pneumokokom

Autor: Administrator serwisu

Zdrowotny program szczepień profilaktycznych dzieci wieku 3 i 4 lat przeciwko
pneumokokom na 2015 rok

Idea zapobiegania zakażeniom poprzez szczepienia ochronne dotyczy zdrowych dzieci i jest skierowana na eliminacje mikroba, który powoduje zakażenie. Eliminację lub ograniczenie jego krążenia w środowisku uzyskuje się poprzez masowe szczepienia prowadzone wśród najmłodszych dzieci. Szczepienia ochronne znacząco zmniejszyły liczbę zachorowań na choroby zakaźne, ratując rocznie miliony dzieci na całym świecie.
Szczepienia praktycznie wyeliminowały takie choroby jak ospa prawdziwa, błonica czy polio. Infekcje wywoływane przez pneumokoki są obecnie jednym z najważniejszych problemów zdrowia publicznego. Bakterie te powodują groźne dla życia i zdrowia choroby, z powodu których co roku na świecie umiera ok. 1,6 miliona osób. Z tego powodu choroby pneumokokowe, obok malarii, zostały uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za najwyższy priorytet wśród chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia.
Program ukierunkowany jest na profilaktykę zdefiniowanego problemu zdrowotnego, jakim jest inwazyjna choroba pneumokokowa.

Adresaci programu zdrowotnego

Program jest adresowany do grupy dzieci, zamieszkałych na terenie Miasta Otwocka urodzonych w roku 2012 oraz dzieci urodzonych w 2011 r., które nie skorzystały z programu w roku poprzednim, pod warunkiem zgłoszenia przez rodzica/ opiekuna takiej potrzeby realizatorowi działania, do końca lipca 2015 r.
Adresatami programu są dzieci należący do grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na inwazyjną chorobę pneumokokową, które dotąd nie zostały uodpornione przeciw pneumokokom, wpisane na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza poz) oferenta.

Termin realizacji programu zdrowotnego

Program będzie realizowany od czerwca do grudnia 2015 r. lub do wyczerpania przyznanych środków finansowych z budżetu Miasta Otwocka. Szczegółowe terminy realizacji programu zdrowotnego zostaną określone w umowie.

Finansowanie programu zdrowotnego

Szczepienie przeciw pneumokokom znajduje się w Programie Szczepień Ochronnych jako szczepienie zalecane niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia. 
Świadczenia w ramach programu zdrowotnego będą finansowane w całości z budżetu Miasta Otwocka na rok 2015 w oparciu o cenę wskazaną w ofercie przez realizatora programu zdrowotnego