Szkolenie z bezpieczeństwa. Wydłużony termin zgłoszeń!

Autor: Gazeta Otwocka

14/09/2017

Ochotnicza Straż Pożarna w Otwocku - Jabłonnie informuje o przedłużonym naborze do dnia 24 września na bezpłatne jednodniowe warsztaty "Edukacja obywatelska" obejmującego tematykę z zakresu bezpieczeństwa pożarniczego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, niebezpieczeństw czyhających z zatrucia tlenkiem węgla w ramach projektu pn. „Bezpieczni obywatele” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Nowy regulamin oraz zgoda rodzica dla niepełnoletniego uczestnika dostępne na stronie: http://ospotwockjablonna.blogspot.com/

Galeria