Taksacja terenowa lasów

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

17/05/2019

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Otwock  

Firma TAXUS UL Sp. z o.o., realizująca na zlecenie Powiatu Otwockiego zadanie pn. „Sporządzanie uproszczonego planu urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Otwockiego” informuje, że  w terminie od 15 kwietnia 2019 r. do 15 września 2019 r. na terenie Miasta Otwocka w obrębach od 1-260 odbywać się będzie taksacja terenowa lasów.