Termin składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Emilii Plater"

Autor: Administrator serwisu

13/11/2020

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że termin składania uwag do

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczony w

obwieszczeniu Prezydenta Miasta Otwocka, tj. 17.11.2020 r. jest

nieprzekraczalnym terminem składania uwag.

W związku z koniecznością powtórzenia dyskusji publicznej, przewidywane

jest powtórzenie wyłożenia do publicznego wglądu oraz wyznaczenie

kolejnego terminu składania uwag. Jednak jeżeli mają Państwo już teraz

uwagi do projektu planu, można je składać do 17.11.2020.