UWAGA - SMOG!

Autor: WOŚ

18/12/2017

W ostatnich godzinach stacje pomiarowe na terenie Warszawy, w Otwocku i w innych miastach w Polsce odnotowały bardzo duże przekroczenia zanieczyszczeń w powietrzu. Przekroczenia dotyczyły przede wszystkim niebezpiecznych dla zdrowia pyłów zawieszonych – PM10 i PM2,5. Są to zawieszone w powietrzu cząstki stałe pochodzące przede wszystkim z tzw. niskiej emisji, a głównie - ze spalania paliw stałych w indywidualnych kotłowniach.

Do bardzo złego stanu powietrza przyczynił się brak wiatru i spadek temperatury, zmuszający do zwiększenia spalania paliw do ogrzewania domów oraz występujące zjawisko tzw. inwersji temperaturowej, nie pozwalające na mieszanie się powietrza z dolnych warstw atmosfery z powietrzem z warstw wyższych. Powoduje to kumulowanie się i stagnację zanieczyszczeń nisko nad ziemią, co potęguje zjawisko smogu.

W związku z zaistniałą sytuacją zalecane jest ograniczanie przebywania na zewnątrz do niezbędnego minimum – w szczególności dotyczy to dzieci, osób starszych oraz chorych. Zaleca się także ograniczenie spalania paliw stałych w piecach i kominkach, stosowanie paliw (w szczególności węgla) wysokiej jakości. Całkowicie zabronione jest spalanie odpadów!

Stacja pomiarowa zlokalizowana w Otwocku przy ul. Brzozowej jest jedyną stacją pomiarową w tych okolicach. Najbliższe stacje na północ i północny zachód od Otwocka znajdują się w Warszawie, natomiast w pozostałych kierunkach najbliższe stacje mierzące zanieczyszczenie pyłami znajdują się w Radomiu, Siedlcach i Żyrardowie. Zanieczyszczenie powietrza w Otwocku jest niestety bardzo duże, i to właśnie Otwock – jako miejsce lokalizacji stacji pomiarowej - pojawia się w niechlubnych rankingach najbardziej zanieczyszczonych miast. Problem dotyczy jednak wszystkich okolicznych miejscowości z zabudową jednorodzinną, gdzie węgiel nadal jest jednym z głównych źródeł ogrzewania.

Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2015r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, z domowych kotłowni pochodzi aż 66% zanieczyszczeń pyłem PM10 (podczas gdy z przemysłu pochodzi tylko 5% tych zanieczyszczeń, a pozostałe 29% z komunikacji samochodowej) oraz 85% zanieczyszczeń pyłem PM2,5 (z przemysłu pochodzi tylko 4% tych zanieczyszczeń, a pozostałe 11% z komunikacji samochodowej). Wynika z tego, że niestety najbardziej szkodzimy sobie sami, ogrzewając mieszkania za pomocą starych pieców węglowych, stosując słabej jakości węgiel, a co się również zdarza – spalając w piecach odpady, co jest całkowicie zabronione, ponieważ dodatkowo wiąże się z emisją wielu innych toksycznych związków do powietrza.

Co możemy zrobić, żeby poprawić stan powietrza? Przede wszystkim należy dążyć do wymiany źródła ogrzewania na bardziej przyjazne środowisku. Miasto Otwock prowadzi od dwóch lat program dotacji na wymianę źródeł ogrzewania. W najbliższym czasie zostanie podany termin naboru wniosków o dotacje na 2017r. Ze szczegółami programu można zapoznać się TUTAJ. Z programu dotacji może skorzystać każdy właściciel nieruchomości na terenie Miasta Otwocka. Informacje o naborze są dostępne są TUTAJ.

Warto przewidzieć w wydatkach na najbliższy rok wymianę starego pieca węglowego, najlepiej na zupełnie inne źródło ogrzewania, np. gaz. Tam, gdzie nie jest to możliwe – warto zastanowić się nad wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (np. pompy ciepła) lub ostatecznie – kotła olejowego lub węglowego, ale wysokiej klasy, nowoczesnego urządzenia pozwalającego na używanie wyłącznie wysokiej jakości paliw i maksymalne ich wykorzystanie, co również obniża koszty ogrzewania.

Miasto Otwock realizuje program dotacji dla mieszkańców Otwocka do wymiany źródeł ciepła na korzystniejsze m. in. z punktu widzenia kryterium ekologicznego. Program był realizowany w roku 2015, 2016 oraz 2017. Celem programu jest zachęta dla mieszkańców do likwidacji przestarzałych instalacji grzewczych i zastąpienia ich bardziej nowoczesnymi urządzeniami. Z programu mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Otwocka, zarówno osoby prywatne, jak i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy i instytucje. Dotacja udzielana jest na likwidację i wymianę na nowe starego źródła ciepła w budynku lub lokalu. 

Dotowane są następujące instalacje:

-        przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego lub gazowniczego,

-        pompy ciepła,

-        systemy solarne i fotowoltaiczne,

-        kotły gazowe

-        kotły olejowe

-        kotły węglowe co najmniej 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012.  

W roku 2017 na program przeznaczona została w budżecie Miasta Otwocka kwota 414 892,00 zł. Ogółem w ramach naboru wpłynęło 186 wniosków, podpisano 123 umowy, z czego 44 wnioskodawców zrezygnowało lub nie złożyło w terminie kompletnego wniosku o wypłatę dotacji. Wypłacono 79 dotacji, zlikwidowano 45 starych pieców węglowych.

Osoby, które z różnych względów nie mogą, mimo programu dotacji, pozwolić sobie na wymianę pieca, powinny zapoznać się z metodami bardziej  ekologicznego – powodującego ograniczenie emisji pyłów, ale także bardziej ekonomicznego spalania węgla w piecach różnego typu. Informacje takie można znaleźć np. TUTAJ.

Nie bójmy się także zgłaszać niepokojących sytuacji  - Straż Miejska Miasta Otwocka oraz Wydział Ochrony Środowiska reaguje na zgłoszenia dotyczące podejrzeń spalania odpadów w domowych kotłowniach, szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.