Uwaga! Zawyją syreny!

Autor: Alicja Szymańska Wydział Zarządzania Kryzysowego

27/05/2019 12:00-18:00

Prezydent Miasta Otwocka – Szef Obrony Cywilnej Miasta informuje, że Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenia taktyczno-specjalne pod kryptonimem RENEGADE/SAREX-19, dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach ćwiczenia, we wtorek 28 maja 2019 roku w godz. 8.00 – 18.00 na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzony zostanie trening systemu wczesnego ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza oraz praktyczne uruchomienie punktów alarmowych.

W związku z powyższym na terenie miasta Otwocka mogą zostać uruchomione syreny alarmowe, emitujące sygnały dźwiękowe określone w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96):

  • ogłoszenie alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy minuty,
  • odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy minuty.