Uwaga zawyją syreny alarmowe

Autor: Administrator serwisu

09/11/2018

Uwaga zawyją syreny alarmowe – trening systemu ostrzegania ludności cywilnej

 

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że w dniu 14 listopada br. w godzinach 09.00-14.00 odbędą się krajowe ćwiczenia „RENEGADE/SAREX-18”, w ramach których przeprowadzony zostanie trening systemu ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.

Tego dnia za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zostaną uruchomione syreny alarmowe, a także centrale powiatowe i miejskie systemy wczesnego ostrzegania oraz systemy wykrywania i alarmowania ludności.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający trzy minuty oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty  oznaczający odwołanie alarmu.