Wykaz wolnych lokali przewidzianych do remontu na własny koszt przyszłego najemcy

Autor: Grzegorz Sitek Wydział Gospodarki Lokalami

21/05/2019

WYKAZ LOKALI: http://www.otwock.pl/container/wydzial-gospodarki-lokalami/wykaz-lokali-oczekujacych-na-remont-(dla-interesantow).pdf