WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PN. „SOPLICOWO” W OTWOCKU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Autor: Administrator serwisu

28/09/2020

mpzp soplicowo cały plan

mpzp soplicowo prognoza oddziaływania na środowisko

projekt mpzp soplicowo wyłożenie

uzasadnienie soplicowo

mapa