Zmiany w Programie Rodzina 500+

Autor: Janusz Stroiński Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku

06/06/2019

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku informuje, że od 1 lipca 2019r. ustawą z dnia 26 kwietnia 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 924), wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Program Rodzina 500 plus”.

Kluczową zmianą jest zniesienie kryterium dochodowego, co powoduje, że rodzice i opiekunowie mogą ubiegać się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko bez dokumentowania sytuacji dochodowej rodziny.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania tj. od 1 lipca 2019r:

  • rodzice (opiekunowie) dziecka, którzy dotychczas nie otrzymywali świadczenia wychowawczego, mogą składać wnioski od 1 lipca 2019r., jeżeli wniosek wpłynie do 30 września 2019r., świadczenie przyznaje się z wyrównaniem od 1 lipca 2019r.,
  • rodzice (opiekunowie), którzy obecnie otrzymują świadczenie wychowawcze na pierwsze (i kolejne dzieci) także powinni składać wnioski od 1 lipca 2019r.

Podkreślić należy, że od 1 lipca przyjmowane są wnioski złożone drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia w wersji tradycyjnej - papierowej.

Wnioski złożone do 31 sierpnia 2019r. podlegają rozpoznaniu i realizacji do 31 października 2019r.

Od 1 lipca 2019r. można składać wnioski drogą elektroniczną za pomocą :

  • portalu informacyjno – usługowego empa@tia,
  • elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap,
  • platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
  • systemów teleinformatycznych banków

Od 1 sierpnia 2019r. wnioski będzie można składać w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Sosnowa 4 (formularze wniosków będą dostępne od 1 lipca 2019r.)

Wnioski można również pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzieobowiazywac-od-1-lipca-2019

 

Z poważaniem

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Otwocku

Janusz Stroiński