100 lecie istnienia PCK oraz 20-rocznica reaktywacji PCK w Otwocku

Autor: Michał Retman Wydział Kultury i Promocji

09/05/2019

Polski Czerwony Krzyż (PCK) jest najstarszą polską organizacją humanitarną, która została utworzona 18 stycznia 1919 pod nazwą Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Od 100 lat Polski Czerwony Krzyż działa na rzecz potrzebujących, oraz promuje idee niesienia bezinteresownej pomocy. 

W dniu 2 maja w Teatrze Miejskim im. S. Jaracza odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia istnienia PCK oraz 20-rocznicy reaktywacji PCK w Otwocku. Gośćmi specjalnymi uroczystości była trzyosobowa grupa przyjaciół z Niemieckiego Czerwonego Krzyża oraz delegacja z partnerskiego miasta Otwocka – Lennestadt z Nadrenii Północnej-Westfalii z burmistrzem Stefanem Hundtem na czele.

 Na początku uroczystości Prezes Oddziału Rejonowego w Otwocku Renata Augustyniak powitała przybyłych gości oraz przedstawiła historię reaktywacji PCK w Otwocku. Po krótkim wystąpieniu Pani prezes na scenie dla zebranych gości odbył się koncert muzyki klasycznej.

Następnie, po zakończeniu koncertu przyszedł czas na podziękowania i odznaczenia. Prezes Zarządu Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie Profesor Jerzy Kotowicz oraz Dyrektor biura Mazowieckiego Oddziału Okręgowego w Warszawie Honorata Krzywoń wręczyli Odznaki Honorowe PCK Renacie Augustyniak, Markowi Kopka i Wiesławowi Olczyk.

Prezydent Miasta Otwocka postanowił odznaczyć miejskimi odznaczeniami - srebrnymi i złotymi sosenkami osoby, które czynnie działają na rzecz Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Otwocku. Odznaczenia w imieniu Prezydenta Miasta Otwocka wręczył Wiceprezydent Paweł Walo. Złotą sosenką została odznaczona Renata Augustyniak – prezes Oddziału Rejonowego PCK w Otwocku, z kolei srebrne otrzymali: Wiesław Olczyk, Marek Kopka, Janina Bednarz, Krzysztof Kasprzak, Roman Mądry, Adam Wiśniewski, Artur Wołoszynek, Alicja Zaron oraz Waldemar Żelaźnik. Dodatkowo tytułami Ambasadorów Otwocka zostali uhonorowani: Dominika Pyzowska (przyjaciel PCK Otwock), Win fried Erlebach, Karin Erlebach oraz Alexander Stemmer (cała trójka z Niemieckiego Czerwonego Krzyża). Wicestarosta Powiatu Otwockiego Krzysztof Kłósek uhonorował okolicznościowymi statuetkami Starosty Otwockiego osoby, które czynnie uczestniczą w działalności PCK w Otwocku.

Galeria