Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Polityka prywatności

Polityka prywatności

Budynki - ozdobnik

Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego portalu miejskiego – otwock.pl są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu Urzędu Miejskiego w Otwocku pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Urzędu Miasta Otwock. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Urzędu Miasta Otwocka.


Polityka prywatności, tj. zasady przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Otwock oraz polityka plików cookies na stronie internetowej


Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Urząd Miasta Otwock zapewnia zgodności procesu przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa. Poniżej zostały przedstawione zasady przetwarzania danych osobowych w Urzędzie.

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w Urzędzie jest Prezydent Miasta Otwock, ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock Dane osobowe w związku z profilem działalności Urzędu mogą być udostępniane innym odbiorcom, tj.:

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Urząd wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Mateusz Borowicz), z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@otwock.pl Mogą Państwo również skontaktować się bezpośrednio z administratorem swoich danych: Urząd Miasta Otwock, ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Urząd zawsze legalnie i bezpiecznie przetwarza Twoje dane. Najczęściej będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO). W pewnych przypadkach podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być udzielona przez Państwa wyraźna zgoda lub przetwarzanie będzie niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której Państwo są stroną (art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach.

Pliki cookies

Pliki cookies („Ciasteczka”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu podczas gdy odwiedzasz strony WWW w sieci Internet.

Cel dla którego pliki cookies są wykorzystywane

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Do czego używamy plików cookies

Urząd stosuje pliki cookies, aby:

Jakich plików cookies używa Urząd

Stosujemy dwa rodzaj plików: