2 maja Urząd nieczynny

Autor: Jarosław Tomasz Margielski Prezydent Miasta Otwocka

11/04/2019

Zgodnie z Zarządzeniem nr 78/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta Otwocka dnia wolnego od pracy za odpracowaniem, informujemy, że dzień 2 maja 2019 rok (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Otwocka. Odpracowanie dnia wolnego od pracy o którym mowa powyżej nastąpi dnia 27 kwietnia (sobota) w godzinach 8.00-16.00.

Ustalony w dniu 2 maja 2019 roku dzień wolny nie dotyczy pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, którzy w tym dniu będą pełnili dyżur w Urzędzie w godzinach 9.00-13.00.


Prezydent Miasta Otwocka

Jarosław Tomasz Margielski