2,9 mln zł. dofinansowania dla otwockich szkół!

Autor: Administrator serwisu

03/09/2019

Otwock-FB-1200x1600px_DofinansowanieUE_B(1).jpg

W miniony piątek 30 sierpnia została podpisana umowa w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, na mocy której Miasto Otwock uzyskało 2 900 000 zł dotacji w ramach projektu edukacyjnego "Otwarte Szkoły Otwocka". Program, którego celem jest podniesienie poziomu edukacji otwockich uczniów, obejmie 784 uczniów otwockich szkół podstawowych oraz 100-osobową kadrę nauczycielską. W ramach projektu zostanie zrealizowane:

  • bezpłatne zajęcia pozalekcyjne
  • indywidualizacja wsparcia dla uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz z niepełnosprawnościami
  • szkolenia doskonalące dla kadry dydaktycznej
  • doposażenie 31 pracowni matematyczno-przyrodniczych i utworzenie pracowni międzyszkolnej
  • stworzenie mobilnych stacji informatycznych wykorzystywanych podczas zajęć lekcyjnych