80. rocznica powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Otwocku

Autor: Administrator serwisu

15/10/2019

DSC_0162.jpg

W dniu 15 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta odbyła się uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Otwocku, będącej  konspiracyjną organizacją Związku Nauczycielstwa Polskiego, działającą na terenie okupowanej Polski, w tym również w naszym mieście od 1939 roku. W rocznicy uczestniczyli uczniowie, dyrekcja szkoły, władze miasta i powiatu, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście.

Tajne komplety, skupiające wokół siebie otwocką młodzież polegały nie tylko na kształceniu, ale również na podejmowaniu przez grono wybitnych pedagogów wysiłku krzewienia patriotycznych postaw i upowszechniania dziedzictwa narodowego.

Podczas uroczystości głos zabierali m.in. Prezydent Miasta Otwocka Jarosław Tomasz Margielski, Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Prezes ZNP w Otwocku Przemysław Gręzak.

Po wygłoszeniu wykładu na temat historii tajnych kompletów w Otwocku Prezydent Miasta Otwocka Jarosław Tomasz Margielski oraz Wiceprezydent Miasta Otwocka Sławomir Sierański złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą Tajną Organizację Nauczycielską, która znajduje się na zewnętrznej ścianie budynku szkoły.

Galeria