Akt Partnerstwa Otwocka i Oarai został podpisany!

Autor: Wydział Kultury i Promocji

27/05/2019

W trakcie ubiegłotygodniowej wizyty Prezydenta Otwocka Jarosława Margielskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Otwocka Arkadiusza Krzyżanowskiego w japońskim mieście Oarai zostało podpisane porozumienie o współpracy obu miast.

Akt Partnerstwa został zawarty podczas uroczystego Zgromadzenia Rady Miasta Oarai. Było bardzo podniośle, wydarzenie transmitował pierwszy kanał publicznej telewizji japońskiej. Podczas przemówienia Prezydent Oarai Takaaki Kotani podkreślił, że inauguracja współpracy doskonale wpisuje się w 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Japonią. Wyraził też przekonanie, iż partnerstwo przyniesie wiele korzyści obu stronom w obszarach społeczno-kulturalnych oraz gospodarczych.

Prezydent Otwocka Jarosław Margielski wyraził przekonanie o obupólnej korzyści jaka wypłynie ze współpracy zarówno na polu społeczno-kulturalnym, jak i gospodarczym. Podkreślił, że porozumienie znakomicie wpisuje się w strategiczną współpracę miedzy Polską a Japonią w zakresie implementacji przemysłu wysokiej technologii, a w tym przypadku zastosowanie HTTR, czyli wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych, które za kilka lat mogą stanowić fundament polskiej gospodarki. Właśnie dzięki współpracy miast Otwock i Oarai, a dokładniej między placówkami badawczo-naukowymi znajdującymi się na ich terenie - NCBJ i JAEA, wdrażanie w Polsce nowej technologii staje się faktem.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Otwocka Arkadiusz Krzyżanowski wyraził nadzieję, iż współpraca nasza będzie wzorem dla innych miast w Polsce.

W ramach podpisanego porozumienia planowane są wymiany młodzieży szkolnej. Ponadto po wybudowaniu nowej szkoły podstawowej w Wólce Mlądzkiej powstanie w niej elitarna klasa, w której będą się kształcić przyszłe kadry NCBJ. Ich wyróżnikiem ma być nauka programowania na najwyższym poziomie oraz nauka języka japońskiego. Strona japońska deklarowała również wsparcie dla lokalnych otwockich firm, które wyrażą wolę działania na rynku japońskim.

Otwocka delegacja została przyjęta w sposób wyjątkowy; minister rządu Japonii osobiście gratulował nam podpisania Aktu Partnerstwa. Było to naprawdę duże wydarzenie nie tylko dla Prefektury Ibaraki, ale też całego kraju.

Kontakty pomiędzy miastami Otwock i Oarai stanowią uzupełnienie dotychczasowej ścisłej współpracy na polu badawczo-naukowym pomiędzy profesorami Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku i ich odpowiednikami z instytutu atomistyki JAEA w Japonii. Przedstawiciele obu ośrodków wyrażali nadzieję na dalszy rozwój relacji dwustronnych przy wsparciu włodarzy miast.

Galeria