Badania wody w Świdrze

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

13/06/2019

Informujemy, że na zlecenie Prezydenta Miasta Otwocka zostało wykonane badanie wody pobranej z rzeki Świder na wysokości plaży miejskiej przy moście dawnej kolejki wąskotorowej. Zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez laboratorium JARS Sp z o.o. Łajski próbka wody pobrana w dniu w dniu 27 maja 2019 r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U poz. 255).

Z w/w rozporządzenia wymagania mikrobiologiczne wartości dopuszczalne wynoszą dla:

Enterokoki : ≤ 400 - w badanej próbce wynosiła 15

Escherichia coli ≤ 1000 - w badanej próbce wynosiła 332.

 

Przypominamy jednak, że w rzece Świder nie ma wyznaczonego kąpieliska ani miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w związku z czym na kąpiele w Świdrze decydujemy się na własną odpowiedzialność.