Budżet Obywatelski - głosy policzone prawidłowo

Autor: Administrator serwisu

22/03/2019

Wszystkich, którym aktywność obywatelska jest bardzo bliska, wszystkich angażujących się w  proces Otwockiego Budżetu Obywatelskiego zapewniamy: głosy w zakończonej 4. edycji zostały policzone prawidłowo, a kwalifikacji kart na „ważne” i „nieważne” dokonano z  najwyższą starannością i ściśle według zapisów Regulaminu Otwockiego Budżetu Obywatelskiego.

Zasady oceny kart i głosów oddanych podczas głosowania mieszkańców dokładnie określają zapisy §7 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Regulamin precyzuje, jakie karty i głosy należy uznać za nieważne. Dokonana na wniosek autorki jednego z projektów dodatkowa weryfikacja potwierdziła, że karty papierowe uznane za nieważne zostały zakwalifikowane prawidłowo i zgodnie z zasadami wynikającymi z §7 ust. 2, 3 i 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Otwocka Nr LXXV/590/18 z dnia 26.10.2018 r. Ocena ważności głosów została dokonana rzetelnie, ściśle według wytycznych regulaminowych, z wykluczeniem jakiejkolwiek dowolności, czy uznaniowości.

Trwają już prace nad kolejną edycją i najprawdopodobniej znajdą się w regulaminie propozycje takich rozwiązań, które ograniczą do minimum możliwość popełniania błędów przy głosowaniu. Planowane są też akcje edukacyjne dla mieszkańców w zakresie prawidłowego zgłaszania projektów i prawidłowego głosowania.

Poniżej odpowiedzi na wniosek w sprawie weryfikacji głosów oraz udostępnienia informacji publicznej.

 

Budżet Obywatelski – wniosek o weryfikację głosów

Budżet Obywatelski – weryfikacja głosów - odpowiedź na pismo

Budżet Obywatelski- wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Budżet Obywatelski- odpowiedź na wniosek o informację publiczną

Protokół w sprawie wyników głosowania