Deklaracja

w części H deklaracji należy wpisać następującą stawkę opłaty:

  • 36,00 zł od osoby miesięcznie – ujednolicona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z obowiązkiem segregacji odpadów;
  • 1,00 zł od osoby miesięcznie – zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców kompostujących odpady zielone i kuchenne w przydomowym kompostowniku – skorzystanie z ulgi oznacza brak możliwości oddawania odpadów biodegradowalnych do odbioru (aby zwolnienie obowiązywało należy złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zaznaczeniem chęci kompostowania).

KAŻDEGO MIESZKAŃCA OBOWIĄZUJE SEGREGACJA ODPADÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ( t. j. Dz.U. 2020 r., poz. 1439),

W PRZYPADKU NIE ZASTOSOWANIA SIĘ DO W/W PREPISÓW, DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNLANYCH – OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALICZANA BĘDZIE DECYZJĄ PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA, W WYSOKOŚCI 144,00 ZŁ/OSOBA/MIESIĄC.

ikona strzałkaDeklaracja do pobrania – obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. 

ikona strzałka Deklaracja do pobrania (wersja obowiązująca do 31 grudnia 2020 r.)

ikona strzałka  Klauzula RODO do pobrania