Dom "Nazaret" dla Samotnych Kobiet i Matek z Dziećmi Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia


Adres:
ul. Słowackiego 17A, 05-400 Otwock
Telefon:
22 779-58-30
Strona www:
www.domnazaret.com
E-mail:
orione.nazaret@wp.pl

Status prawny organizacji: Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłości

nr KONTA: PEKAO S.A I/O Otwock: 85 1240 2119 1111 0000 2719 3628

Osoby formalnie zarządzające organizacją: s. Danuta Marciniak - Kierownik

Pola działań:

Usługi socjalne, pomoc społeczna
Pozostała działalność - prowadzenie stacjonarnego domu dla bezdomnych kobiet i ich dzieci

Misja organizacji – główne statutowe cele działań:

Stacjonarna pomoc osobom bezdomnym w utrzymaniu się przy życiu
Stymulacja kobiet do odmiany dotychczasowego stylu życia poprzez przyjmowanie nowego systemu wartości opartego na nauce Kościoła
Pobudzanie kobiet do uzupełniania własnego wykształcenia i poszukiwania pracy
Uwrażliwianie matek na potrzeby psychiczne ich dzieci oraz na pełnienie właściwych postaw rodzicielskich
Uczenie prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego

Doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia:

Swoja działalność na rzecz osób najbardziej potrzebujących, Dom "Nazaret" prowadzi od 1998 roku. Najpierw w ramach Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, a obecnie samodzielnie. Posługą zgromadzenia są objęte samotne kobiety, matki i ich dzieci. Dom "Nazaret" stara się wpływać na ich rozwój moralny, duchowy oraz na to, aby pełniły prawidłowo funkcje opiekuńcze i wychowawcze w stosunku do ich dzieci. Zgromadzenie dba również o to, aby mieszkanki uzupełniały własne wykształcenie, co ma im pomóc w znalezieniu pracy, a także pomaga w uzyskaniu mieszkania socjalnego.

Najważniejsze działania i programy prowadzone przez organizacje w ciągu ostatnich dwóch lat:

Odbiorcami działalności domu "Nazaret" są przede wszystkim matki z małymi dziećmi lub kobiety będące w ciąży. Pochodzą one głównie z województwa mazowieckiego i ze środowisk dotkniętych patologią życia rodzinnego. Najważniejszym celem Zgromadzenia jest odbudowa moralna tych kobiet, aby dzięki niej mogły lepiej pełnić role społeczne i rodzicielskie, a także stymulacja do czynnego poszukiwania pracy, jako nieodzownego warunku wychodzenia z bezdomności. Przeciętnie w roku Dom "Nazaret" przyjmuje 60 osób, z którymi prowadzona praca socjalna i psychologiczna. W przypadku kobiet z problemami alkoholowymi, są one kierowane przez Dom" Nazaret" do Ośrodka Terapii Uzależnień w Świdrze.

Osoba odpowiedzialna za powyższe informacje: s. Danuta Marciniak

ikona strzałka Karta danych o organizacji