Dyżury Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Otwocka

Przewodnicząca Rady Miasta Otwocka

Monika Joanna Kwiek

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Otwocka

Bartłomiej Kozlowski

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Otwocka

Arkadiusz Krzyżanowski