Dyżury w Przedszkolach - Wakacje 2020

Autor: Administrator serwisu

10/06/2020

Otwock-FB-1200x1200px_Wakacje2020.jpg

Dyżury w Przedszkolu

Wakacje 2020

 

Podobnie jak w latach ubiegłych Oświata Miejska w Otwocku zorganizowała wakacyjne dyżury w placówkach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.

Zasady zostały określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Otwocka Nr 163/2020
z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2019/2020.

Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów
i wytycznych  dotyczących zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19.
W związku z tym przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek. Przemieszczanie się dzieci między placówkami zwiększyłoby niebezpieczeństwo zarażenia.

Rodzice, którzy będą chcieli skorzystać z opieki przedszkolnej w okresie wakacyjnym muszą wypełnić kartę zgłoszeniową i przedłożyć ją w przedszkolu. Opłatę za wyżywienie
w czasie dyżuru wakacyjnego należy wnieść w terminie od 23 czerwca 2020 roku do 26 czerwca 2020 roku na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora placówki.

Karty zgłoszenia - do pobrania

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego