Elektroniczna ewidencja VAT

Autor: BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

14/11/2017

1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.  Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
www.jpk.mf.gov.pl

1 stycznia 2018 r. zmienią się również zasady płatności na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym, zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego ZUS. Informację  o numerze tego rachunku płatnicy składek otrzymają listem poleconym z ZUS w czwartym kwartale 2017 r.
www.zus.pl/eskladka

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami (pliki PDF) dotyczącymi wprowadzanych zmian.

DO POBRANIA:

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

List Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Ulotka informacyjna