Jak działa metropolia warszawska?

Autor: Administrator serwisu

19/12/2018

Inwestycje Warszawy i podwarszawskich gmin realizowane są między innymi dzięki funduszom europejskim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ta specjalna pula unijnych pieniędzy pomaga samorządom metropolii warszawskiej w kształtowaniu ważnych dla mieszkańców aspektów życia, takich jak transport publiczny, edukacja czy rozwój gospodarczy. Fundusze te umożliwiają także ściślejszą współpracę Warszawy i gmin aglomeracji maksymalnie wykorzystującą ich potencjał i atuty.


Video/animacja:

http://omw.um.warszawa.pl/jak-dziala-metropolia-warszawska/ 

lub bezpośrednio na youtube:

https://youtu.be/iAK52QfJfMc (wersja polska) 

https://youtu.be/RxO_jPvbxBM (english wersjion)