Kolejna ulica wyremontowana

Autor:

27/06/2023

Przebudowa ul. Warszawskiej, na odcinku od ul. Cybulskiego do ul. Norwida, została zakończona. Dzięki przeprowadzonym pracom nastąpiła poprawa bezpieczeństwa nie tylko kierowców, ale także pieszych i rowerzystów.

Ulica Warszawska to jedna z głównych dróg w mieście po wschodniej stronie torów, która znajdowała się na podium najgorszych arterii w Otwocku. Od dawna wymagała pilnego remontu. Był on teraz możliwy dzięki pozyskanemu przez miasto dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach wykonanych prac została wzmocniona podbudowa jezdni, położona nowa nawierzchnia asfaltowa, wybudowana ścieżka rowerowa, system odwodnienia oraz nowy chodnik.

Ponadto zgodnie z zaleceniami prezydenta zmieniono geometrię drogi w taki sposób, aby nowo powstały pas zieleni separował jezdnię i ścieżkę rowerową, co poprawi zarówno estetykę, jak i bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 mln 54 tys. 710 zł, z czego Otwock otrzymał 2 mln 146 tys. 218 zł dofinansowania ze środków rządowych, a pozostała część została pokryta z budżetu miasta.

- Dziękuję Radzie Miasta Otwocka oraz Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Anicie Czerwińskiej za współpracę i wspólne działania na rzecz sukcesywnej i efektywnej poprawy stanu dróg w naszym mieście - mówi prezydent Otwocka Jarosław Margielski.

 

Galeria