Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Biuro Rady Miasta

09/12/2019

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 r. (środa) o godzinie 16:30 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3.    Zapoznanie się ze strukturą, organizacyjną i finansową, projektów planów finansowych szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.
4.    Sprawy różne, wolne wnioski.
5.    Zakończenie obrad.