Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

25/06/2019 16:30

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 27 czerwiec 2019 r.; o godzinie 16:30 w miejscu: budynek A Urzędu Miasta Otwocka, Aula I piętro.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Zapoznanie się i rozpatrzenie pism:

a) Mieszkańca Otwocka z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie postoju Taksówek.

b) Fundacji Konstruktywnego Rozwoju z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie dofinansowania wyjazdu motywująco-edukacyjnego dla wolontariuszy Fundacji.

4. Sprawy różne, wolne wnioski.
5. Zakończenie obrad.